Kim jestem? Poznaję siebie i swoje zasoby – scenariusz zajęć rewalidacyjnych II etap edukacyjny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 lutego 2023 roku.

Temat: Kim jestem? Czyli poznaję siebie i swoje zasoby.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy objętej kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 80 minut

Cele ogólne:

 • Kształtowanie pozytywnej samooceny uczennicy i uświadamianie jej pozytywnych cech, mocnych stron i zasobów, jakie posiada

Cele szczegółowe – uczennica:

 • określa czym jest samoocena
 • określa swoje pozytywne cechy charakteru
 • wymienia powody, dla których lubi i ceni siebie
 • potrafi określić za co cenią Ją inni
 • rozwija świadomość swoich zalet, które lubi i ceni u innych

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym
 • pokaz

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • brystol
 • karty z opiniami nauczycieli o uczennicy
 • kolorowe karteczki
 • długopis

Przebieg zajęć

1. Powitanie – rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia:

„Wiem jak wartościowa jestem, wiem jak wiele potrafię i jakie mam zasoby”.

2. Samoocena – uczennica wypisuje na karcie pracy skojarzenia ze słowem samoocena. Nauczyciel wyjaśnia czym jest samoocena i jakie są jej rodzaje i źródła, a także zwraca uwagę na fakt, co daje nam każdy rodzaj samooceny. Następnie uczennica na podstawie tego co powiedział nauczyciel oraz własnych skojarzeń, tworzy ustnie własną definicję tego pojęcia. Wypełnioną kartę pracy przykleja na brystolu.

3. Moja samoocena – uczennica spośród podanych słów wybiera te, które według niej najlepiej Ją opisują, umieszcza je na karcie pracy, a kartę pracy przykleja na brystolu.

4. Moje zasoby – uczennica przy ewentualnej pomocy nauczyciela wypełnia kartę pracy dotyczącą tego co w sobie lubi i ceni. Wypełnioną kartę pracy przykleja na brystolu.

5. Ja w oczach innych – uczennica zastanawia się za co mogą cenić ją inni i zapisuje swoje odpowiedzi na karcie pracy. Wypełnioną kartę pracy przykleja na brystolu.

6. Inni w moich oczach – uczennica zastanawia się jakie cechy lubi w innych, wypisuje je na kolorowych karteczkach. Następnie uczennica wypisuje na karcie pracy cechy, które lubi w innych i posiada je sama. Wypełnioną kartę pracy przykleja na brystolu.

7. Moi nauczyciele – nauczyciel prezentuje uczennicy karty przygotowane przez uczących ją nauczycieli, na których zawarte są ciepłe słowa i opinie o uczennicy. Nauczyciel omawia je z uczennicą, zwracając uwagę na najważniejsze elementy.

8. Podsumowanie – po przeczytaniu kart napisanych przez nauczycieli zadaniem uczennicy jest przeanalizowanie kart pracy umieszczonych na brystolu i dokonanie powtórnej samooceny. Uczennica otrzymuje także propozycję zadania do pracy własnej w domu, wykonanie Pudła szczęścia – czyli pudełka, do którego codziennie wieczorem może wrzucać karteczkę z zapisanymi trzema miłymi punktami dnia. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autorka scenariusza oraz kart pracy: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz