Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej – Dary jesieni

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 maja 2021 roku.

„Dary jesieni” – konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej z uczennicą klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Temat: „Dary jesieni” – ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Diagnoza:

xxx

Wymiar czasowy:

 • 60 minut

Forma zajęć:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • elementy Metody Marianny i Christophera Knillów
 • słowno-objaśniająca
 • pokazu
 • praktycznego działania
 • stopniowania trudności
 • muzykoterapia
 • ćwiczenia relaksujące

Cele ogólne:

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki małej
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy

Cele szczegółowe – uczennica:

 • rozumie i wykonuje polecenia prowadzącego
 • współdziała podczas wykonywania ćwiczeń
 • dłużej koncentruje się na wykonywanych działaniach
 • wymienia pory roku
 • rozpoznaje i nazywa dary jesieni przyniesione z parku
 • zna i nazywa jesienne kolory
 • maluje farbami przy pomocy pędzelka
 • z pomocą wycina po narysowanej linii
 • segreguje dary jesieni
 • wrzuca kasztany do wąskiego otworu butelki
 • używa lewej ręki podczas wykonywania ćwiczeń
 • podnosi poczucie własnej wartości

Środki dydaktyczne:

 • specjalny stolik dostosowany do dziecka
 • laptop i smartfon z dostępem do Internetu
 • gazetka ścienna o tematyce jesiennej
 • drewniany kalendarz edukacyjny
 • bibuła karbowana: żółta, pomarańczowa, brązowa
 • karton z narysowanym konturem drzewa
 • farby plakatowe
 • papier kolorowy
 • nożyczki
 • klej w sztyfcie
 • plastikowe pojemniki: miski, pudełka, koszyki, butelki
 • naturalne okazy:
  • zebrane w parku: kasztany, żołędzie, orzechy, kolorowe liście
  • jesienne owoce: jabłka, gruszki, śliwki, winogrona
  • jesienne warzywa: marchew, buraki, ziemniaki, papryka
 • karty przedstawiające jesienne owoce, warzywa i grzyby
 • piosenki dla dzieci o tematyce jesiennej:
  • „Kolorowe listki”
  • „Malowała jesień”
  • „Idzie jesień”
  • „Kap, kap”
  • „Kolorowa jesień”
 • bańki mydlane
 • woda

Przebieg zajęć:

I. Część: mobilizująco-organizacyjna

 1. Powitanie uczennicy, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.
 2. Wspólne ustalenie pory roku, miesiąca, dnia tygodnia i pogody z wykorzystaniem drewnianego kalendarza edukacyjnego.
 3. Rozmowa nawiązująca do aktualnej pory roku oraz wcześniejszej wizyty w parku.
 4. Ćwiczenia z komentarzem wprowadzającym do tematu z wykorzystaniem elementów programu specjalnego Marianny i Christophera Knillów: „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”:
  • machanie rękoma – odlatujące ptaki
  • pocieranie dłoni – szumiące liście
  • otwieranie i zamykanie dłoni – zbieranie kasztanów i wrzucanie do pudełka
  • klaskanie – padający deszcz.
 5. „Leniwa ósemka” Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona – wirowanie liści na wietrze (improwizacja ruchowa). Podążanie wzrokiem za liśćmi poruszanymi przez nauczyciela, a następnie samodzielne kreślenie ręką dużej ósemki w powietrzu z jednoczesnym wodzeniem wzrokiem za trzymanym liściem.
 6. Słuchanie piosenki „Kolorowe listki”. Określanie przez nauczyciela ruchów listków na podstawie piosenki: szumienie, wirowanie, skakanie, spadanie, tańczenie. Wykorzystanie przyniesionych liści i kolorowej bibuły.

II. Część: intensywna praca rewalidacyjna

 1. Praca plastyczna:
  • Malowanie przyniesionych liści farbami plakatowymi w kolorach jesieni oraz odbijanie pomalowanych liści na kartonie z narysowanym przez nauczyciela konturem drzewa (Podczas kolorowania liści, w tle słychać piosenkę „Malowała jesień”).
  • Rysowanie i wycinanie kasztanów z kolorowego papieru oraz naklejanie wśród odbitych na kartonie liści.
  • Omówienie wykonanej pracy plastycznej, pochwała za wkład i włożoną pracę. Nagrodzenie pieczątką z uśmiechem i wyeksponowanie na tablicy ściennej.
 2. Zabawy manipulacyjne z materiałami naturalnymi:
  • Nazywanie przyniesionych z parku darów jesieni umieszczonych w oddzielnych pojemnikach (kasztany, żołędzie, orzechy), a następnie przesypanie ich do jednej miski i długie mieszanie.
  • Segregowanie wymieszanych okazów naturalnych. Wyszukiwanie dłonią w misce kasztanów i przekładanie do innego pojemnika.
  • Przeliczanie wyjętych z miski kasztanów.
  • Wrzucanie kasztanów do wąskiego otworu plastikowej butelki.
  • Potrząsanie butelką z kasztanami i wsłuchiwanie się w wydobywany odgłos.
  • Zwracanie szczególnej uwagi na udział lewej ręki w zabawach manipulacyjnych.
 3. Słuchanie piosenki „Idzie jesień” z pokazywaniem, mającym na celu przypomnienie i utrwalenie nazw i wyglądu darów jesieni przyniesionych z parku oraz wybranych jesiennych owoców, warzyw i grzybów.
 4. Puszczanie baniek mydlanych (dmuchanie, łapanie) przy piosence dla dzieci „Kap, kap” – naśladowanie jesiennej pogody (wiatr, deszcz).
 5. Zabawa dłońmi w misce wypełnionej wodą – poznawanie doznań termicznych, chwytanie i wyciąganie wrzuconych kasztanów. Samodzielne wycieranie rąk ręcznikiem.

III. Część: relaksacyjno-podsumowująca

 1. Uporządkowanie miejsca pracy.
 2. Pochwała dziecka za pracę na zajęciach.
 3. Nagrodzenie piosenką podsumowującą temat „Kolorowa jesień” oraz wybranym przez siebie jesiennym owocem.

Uwagi o realizacji

Konspekt może być zmodyfikowany w czasie zajęć, ze względu na samopoczucie i możliwości psychofizyczne dziecka w danym dniu.

                                                                    ………………………………………..

prowadzący zajęcia

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej opracowała: Małgorzata Brygoła – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz