Konspekt zajęć rewalidacyjno – wychowaczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 marca 2016 roku.

tulipany-swiecaPROWADZĄCY: BARBARA MLECZKO

CZAS TRWANIA: 2,5 GODZ

LICZBA UCZNIÓW: 1

CELE ZAJĘĆ:

CELE OGÓLNE:
 • stymulacja polisensoryczna
 • orientacja w schemacie ciała
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • wzbogacenie słownika o nazwy części ciała
 • wzbogacenie słownika o słowa – „liść”, „kwiat”
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • doskonalenie umiejętności dobierania takich samych figur geometrycznych
 • orientacja w schemacie własnego ciała
 • kształtowanie umiejętności właściwego nawiązywania kontaktu z nauczycielem
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec postawionych zadań
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi
 • wzbudzanie wiary we własne siły
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • możliwość przeżycia poczucia sprawstwa
 • kształtowanie umiejętności właściwego rozumienia i wykonywania poleceń
 • rozwój sprawności fizycznej
 • zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego
 • pobudzenie uczennicy do aktywności
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • stymulacja polisensoryczna
 • wypowiadanie samogłoski „e’’
 • uwrażliwianie czucia głębokiego
FORMA PRACY:
 • indywidualna
METODA PRACY:
 • czynna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • dzwonek
 • świeczka
 • zapalniczka
 • olejek zapachowy
 • zdjęcie
 • dzwonki rurkowe
 • chustka
 • kartka
 • kredki
 • płyta CD
 • żywe kwiaty
 • liście
 • instrumenty perkusyjne
 • model graficzny twarzy
 • grająca zabawka
 • suszone kwiaty
 • miska na suszone kwiaty
 • wazon
 • miś

ZAJĘCIA WSTĘPNE

 • dzwonienie dzwonkiem, który jest sygnałem rozpoczęcia zajęć
 • zapalenie świeczki zapachowej
 • piosenka powitalna
 • sprawdzenie listy obecności
 • masaż dłoni olejkami
 • zastosowanie bodźców dźwiękowych – gra na dzwonkach rurkowych
 • zabawy głoskami – e
 • obserwacja pogody
 • rysowanie ilustracji przedstawiającej pogodę
 • zakładanie kolorowych chust – zielony
 • zdmuchnięcie świeczki zapachowej

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

 • piosenka ze wskazywaniem części ciała
 • piosenka o wiośnie
 • improwizacja wokalno – instrumentalna z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • masaż przy nagraniu wiosennych odgłosów przyrody
 • ćwiczenia metodą Knillów
 • oglądanie i poznawanie w sposób polisensoryczny przyniesionych kwiatów
 • układanie bukietu z kwiatów,
 • przekładanie kwiatów i liści z lewej do prawej ręki z wypowiadaniem słów: „kwiatek”, „liść”, „lewa”, „prawa”
 • wskazywanie części ciała zgodnie ze słowami wiersza:

 

Moje rączki

Moja rączka lewa,

Moja rączka prawa!

Klaszczę nimi głośno,

Wszystkim biję brawa!

 

– pokazywanie części twarzy na sobie, a potem na modelu graficznym

– rozpoznawanie za pomocą słuchu w której ręce jest grająca zabawka

– dobieranie takich samych kwiatów

– wskazywanie części ciała na misiu

– przygotowanie wianka dla misia

– Sherborne – ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

 • dotykanie łokciami kolan
 • wyczuwanie całego ciała
 • leżenie na plecach
 • turlanie się
 • leżenie z rękami wzdłuż ciała (napinanie i rozluźnianie mięśni) – zabawy suszonymi kwiatami

ZAJĘCIA KOŃCOWE

– układanie w wazonie bukietu kwiatów

– dzwonienie dzwonkiem, który jest sygnałem do zakończenia zajęć

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz