Konspekt zajęć rewalidacyjnych – Praca ludzi w różnych zawodach

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 kwietnia 2019 roku.

Temat: Praca ludzi w różnych zawodach.

Czas trwania:

60 minut

Główne obszary usprawniania: 
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie krótkich zdań
 • umiejętności matematyczne
 • percepcja wzrokowa
Cele rewalidacyjne:
 • usprawnianie czytania ze zrozumieniem oraz wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące nazwami zawodów
 • usprawnianie umiejętności matematycznych (obliczanie czasu oraz obliczenia pieniężne)
 • usprawnianie pisowni niektórych liter
 • usprawnianie percepcji wzrokowej
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi
 • motywowanie, zachęcanie ucznia do aktywności i samodzielnego poszukiwania wiedzy
Metody pracy:

praktyczne działanie ucznia, praca z tekstem, dyskusja dydaktyczna

Forma pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

tekst pt. „Praca rolnika”, krzyżówka obrazkowa z hasłem „Drwal”, wykreślanka obrazkowa, („Poznajemy zawody i miejsca pracy” – karty pracy – Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz), rozsypanka wyrazowa, karty pracy ucznia (zegary z wskazówkami i bez), banknoty i monety zabawowe

 Przebieg zajęć

1. Zgaduj – zgadula

 • Odgadywanie nazw zawodów i wpisanie ich do krzyżówki (hasła przedstawione w postaci ilustracji) – karta pracy nr 50. W przypadku trudności z odgadnięciem zawodu, uczeń może wykorzystać wyrazy z rozsypanki wyrazowej.
 • Wyjaśnienie czym zajmują się ludzie wykonujący odgadywane zawody.
 • Swobodne wypowiedzi na temat znanych innych zawodów.

2. Praca z tekstem pt. „Praca rolnika”

 • Uczeń czyta głośno tekst oraz udziela odpowiedzi (ustnej i pisemnej) na pytania znajdujące pod tekstem.

3. Ćwiczenia z zakresu określania czasu

 • Przypomnienie jednostek czasu.
 • Dopasowanie godzin do zwrotów użytych w tekście: rano, w południe, wieczór (uczeń dobiera godzinę na zegarze do pory dnia – podpisuje).
 • Inne ćwiczenia: dorysowywanie wskazówek zegara tak, by pokazywały czas o godzinę późniejszą od zegarów z wyświetlaczem; zapisywanie godzin przedpołudniowych i popołudniowych pod zegarem.

4. Ćwiczenia z zakresu obliczeń pieniężnych

 • Jacek miał 20 złotych, kupił ciągnik zabawkę, za którą zapłacił 15 zł i 50 groszy. Ile otrzymał reszty? – wykonywanie obliczeń z użyciem pieniędzy zabawowych.
 • Zeszyt kosztuje 2 zł 30 gr, długopis kosztuje 3 zł 60 gr. Ile trzeba zapłacić za trzy zeszyty i długopis? – wykonywanie obliczeń z użyciem pieniędzy zabawowych.

5. Układanie puzzli

 • Uczeń mając 12 elementów puzzli, gdzie znajdują się zegary pokazujące inny czas oraz elementy, gdzie czas zapisany jest w liczbach lub słownie, ma za zadanie połączyć je parami.

6. Podsumowanie pracy ucznia

 • Pochwała aktywności, zachęta i motywowanie do dalszej pracy.

 

Opracowanie: Urszula Banach

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz