Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 kwietnia 2018 roku.

Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Nauczyciel: mgr Agnieszka Wużyńska

Czas trwania: 60 min

Temat: Uczę się poprzez zabawę.

Cel główny: Aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

Cele operacyjne
Dziecko:
– rozumie i potrafi wykonywać zaplanowane zadania
– ćwiczy sekwencyjność poprzez działanie według określonego schematu

Cele rewalidacyjne
1.Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Dziecko:
– potrafi rysować w szablonie
– potrafi kolorować w szablonie
– potrafi łączyć punkty tworzące szlaczki

2. Usprawnianie manualne

Dziecko:
–  potrafi odkręcać i otwierać pojemniki
–  potrafi ugniatać i wałkować plastelinę
– potrafi włożyć kredki do pudełka

3. Usprawnianie samoobsługi

Dziecko:
– potrafi zapinać i odpinać guziki
– potrafi zapinać i rozpinać zamek

4. Kształtowanie spostrzegawczości

Dziecko:
–  potrafi posegregować talerze wg wielkości
–  potrafi posegregować kredki wg koloru
–  potrafi rozpoznać kształt i kolor
–  potrafi ułożyć obrazki wg kolejności wzrastającej

5. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

Dziecko:
– potrafi rozwiązać zagadkę
– potrafi ułożyć obrazek zgodnie z kolejnością chronologiczną

6. Wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji
– uczeń potrafi dokonać wyboru

7. Usprawnianie ruchowe

Dziecko:
– potrafi ćwiczyć z drążkiem
– potrafi utrzymać równowagę
– potrafi złapać i rzucać piłką

Metody pracy: słowne, praktycznego działania

Forma pracy: indywidualna

Pomoce dydaktyczne: słoiki do odkręcania, kostka edukacyjna, talerze, plastelina, szablony, gąbka, mazaki, płyty CD, gazety, karty do gry, produkty spożywcze, środki czystości, nożyce, farby, klej, patyczki do uszu, kubek, gumka do gumowania, obrazki – zdjęcia przedstawiające czynności, figuraki,  kredki w pudełku,  drążek, piłka, materac, koszyczki

Przebieg zajęć

1. Przywitanie.
2. Wykonywanie pracy plastycznej. Wałkowanie plasteliny, naklejanie na kontur obrazka.
3. Rysowanie figur w szablonie, kolorowanie.
4. Łączenie kropek tworzących szlaczek.
5. Odkręcanie i otwieranie pojemników z niespodzianką.
6. Zapinanie i rozpinanie zamka.
7. Rozpinanie i zapinanie guzika.
8. Segregowanie talerzy wg wielkości: duże, małe.
9. Określanie preferencji na podstawie konkretnych przedmiotów.
10. Rozwiązywanie prostych zagadek.
11. Układanie obrazków wg planu.
12. Pokazywanie różnego zastosowania tych samych przedmiotów. Rysowanie kredkami, segregowanie kredek wg koloru, wkładanie do pudełka.
13. Ćwiczenia gimnastyczne. Chodzenie z drążkiem, rzucanie piłką, robienie kotka.
14. Wybór jednego z ćwiczeń:
– dobieranie figur do obrazka( figuraki)
– układanie obrazków wg kolejności wzrastającej.
15. Nagrodzenie i pochwała dziecka.
16. Pożegnanie.

Przebieg zajęć

1. Dziecko  wita się z nauczycielem, wyciąga plastelinę, wałkuje dłońmi i wykleja gałązki bazi. Składa do koszyczka i odkłada koszyczek.

2. Uczeń rysuje od szablonu trójkąty, kwadraty, owale, koloruje jedną z wybranych figur.

3. Dziecko łączy kropeczki tworzące szlaczek. Końcowy punkt jest odsłaniany po narysowaniu do niego kreski. Zmazywanie mazaka gąbką.

4. Dziecko odkręca i otwiera pojemniki, w których ukryta jest niespodzianka.

5. Dziecko rozpina i zapina zamek.

6. Dziecko rozpina i zapina guzik.

7. Dziecko segreguje talerze do dwóch koszyczków na małe i duże.

8. Dziecko na przemian z nauczycielem zadają sobie zagadki:
– nożyczki, gumka, farby, patyczek do uszu, kubek.

9. Dziecko układa zdjęcia – robienie kanapki wg kolejności chronologicznej.

10. Dziecko:
– rysuje kredkami
– segreguje kredki na trzy kolory
– wkłada do pudełka.

11. Dziecko:
– porusza się po sali z drążkiem pomiędzy pachami
– prostuje grzbiet unosząc nogi
– rzuca i łapię piłkę leżąc na materacu.

12. Dziecko dokonuje wyboru jednego z ćwiczeń:
– dobiera figury do obrazka
– układa obrazki wg kolejności wzrastającej.

13. Dziecko porządkuje miejsce pracy.

14. Dziecko żegna się z nauczycielem.

 

Konspekt zajęć rewalidacyjnych opracowała Agnieszka Wużyńska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz