Konspekt zajęć specjalistycznych dla uczennicy z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 marca 2021 roku.

Imię i nazwisko nauczycielaAnita Orzechowska
Imię i nazwisko obserwującegoXXXX
Rodzaj zajęćZajęcia rewalidacyjne
Imię i nazwisko ucznia/uczniówXXXX
Temat zajęćPo nitce do kłębka.
Data obserwacji16.12.2020 r.
Cele ogólne/terapeutyczne▪ Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – rozumienie złożonych komunikatów w tym przenośni, żartów językowych.  
Założone cele operacyjneUczennica:
▪ rozumie postawione pytania problemowe i szuka odpowiedzi;
▪ potrafi zdefiniować słowo przysłowie;
▪ poznaje i rozumie sens przysłów;
▪ dostrzega związek przysłów z życiem;
▪ wymienia popularne znane Jej przysłowia;
▪ swobodnie wyraża ekspresję werbalną.
Zaplanowane metody▪ oparta na słowie;
▪ oparta na obserwacji;
▪ oparta na praktycznym działaniu;
▪ elementy terapii ręki.
Usprawniane funkcje▪ Koncentracja wzrokowo-ruchowa.
▪ Rozumienie przenośni.
Wykorzystane narzędzia TIKKarty pracy, filmik.
Tok zajęć 1. Połączenie się przez aplikację Google ,,Classroom’’ na zajęcia rewalidacyjne.
2. Powitanie uczennicy.
3. Podanie tematu i celu zajęć.
4. Rozpoczęcie zajęć od ćwiczeń manipulacyjnych (przewracanie kartek na czas).
5. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
a) Co to jest przysłowie?
b) Kiedy stosujemy przysłowia?
c) Poznanie popularnych przysłów – projekcja filmiku pt. „Powiedzenia i przysłowia’’ https://www.youtube.com/watch?v=QMcG5_MYM24
6. Rozwiązywanie kart pracy – łamigłówek z przysłowiami, wskazywanie prawidłowej odpowiedzi, co oznacza dane przysłowie, kodowanie przysłów (Po nitce do kłębka – ćwiczenia rozwijające koncentrację wzrokowo-ruchową i doskonalące znajomość przysłów, Wyd. Harmonia).
7. Podsumowanie zajęć – ewaluacja.
8. Podziękowanie uczennicy za udział w zajęciach.

Podpis nauczyciela

Anita Orzechowska

Konspekt zajęć specjalistycznych opracowała: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz