Konspekt zajęć rewalidacyjnych – znaki rzymskie

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 marca 2019 roku.

Znaki rzymskie na tarczy zegara

TEMAT: Przypomnienie i utrwalanie znaków – liczb rzymskich od I do XII
Cel główny:
 • poznanie, pisanie i odczytywanie znaków rzymskich od I do XII
Cele operacyjne – uczeń:
 • wie, co to są znaki rzymskie
 • umie nazywać i pisać znaki rzymskie od I do XII z niewielką pomocą nauczyciela
 • potrafi porównywać i porządkować według wielkości znaki rzymskie
 • potrafi zastosować znaki rzymskie w prostych obliczeniach
 • umie wskazać inne sposoby wykorzystania znaków rzymskich, np.: kalendarz, daty, godziny na tarczy zegara, rozdziały
 • uczeń potrafi pisać daty z zastosowaniem znaków rzymskich
Metody:
 • słowne
 • praktyczne
Środki dydaktyczne:
 • karty pracy
 • tabliczki z cyframi arabskimi i rzymskimi
 • książka
 • zegar
 • liczydła
 • papierowy zegar do wykonania
 • klej
 • nożyczki

Przebieg zajęć

 Część wstępna

1. Powitanie.

2. Ustalenia daty, określenie pogody oraz odczytanie temperatury powietrza z termometru.

3. Wprowadzenie do tematu zajęć – karta pracy nr 1.

Część właściwa

1. Dopasowanie przez uczennicę cyfr rzymskich do arabskich (od 1 do 12) na tablicy.

2. Przeczytanie przez uczennicę krótkiego tekstu dotyczącego zastosowania cyfr rzymskich – karta pracy nr 2.

3. Krótka rozmowa kierowana, gdzie spotykamy cyfry rzymskie.

4. Ćwiczenia w stosowaniu cyfr rzymskich – karty pracy nr 3 i 4.

5. Wykonanie zegara z papieru z zaznaczeniem godzin w postaci cyfr rzymskich.

Część końcowa

1. Podsumowanie zajęć.

2. Zadanie pracy domowej.

Pobierz:

cyfry rzymskie

karta pracy nr 1

karta pracy nr 2

karta pracy nr 3

karta pracy nr 4

 

Opracowanie: Anita Zagrodnik

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz