Konspekt zdalnych zajęć rewalidacyjnych – Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 czerwca 2021 roku.

Konspekt zdalnych zajęć rewalidacyjnych z uczennicą klasy V

Temat: Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci – ćwiczenia słowne i interaktywne z wykorzystaniem nazw zwierząt.

Wymiar czasowy:

  • 60 minut

Cel główny:

  • usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi

Forma zajęć:

  • indywidualna

Metody pracy:

  • ćwiczenia usprawniające pamięć słuchową, wzrokową oraz koncentrację uwagi
  • terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej
  • ćwiczenia relaksujące

Przebieg zajęć

Uwagi o realizacji

Konspekt może być zmodyfikowany w czasie zajęć, ze względu na samopoczucie i możliwości psychofizyczne dziecka w danym dniu.                                      

Autor: Małgorzata Brygoła – oligofrenopedagog – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz