Kształtowanie pozytywnej samooceny – scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 listopada 2020 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny

Temat: Kim właściwie jestem Ja? – poznaję siebie – kształtowanie pozytywnej samooceny, uświadamianie uczniowi jego mocnych stron.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia i uświadamianie mu jego pozytywnych cech i mocnych stron.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • określa, jakie są jego zainteresowania
 • potrafi określić, jakie są jego mocne strony i słabsze strony
 • wymienia powody, dla których lubi siebie
 • rozwija świadomość swoich zalet i słabszych stron
 • wie, czym jest samoocena i poczucie własnej wartości

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym
 • miniwykład

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy w formie zdalnej
 • gra terapeutyczna w formie zdalnej
 • komputer z dostępem do Internetu
 • kartka
 • długopis

Przebieg zajęć:

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia.

„Dzisiaj poznaję siebie i swoje mocne oraz słabsze strony”

Pytania do ucznia:

Co było w tym tygodniu Twoim sukcesem?

Co się w tym tygodniu nie udało?

1. Burza mózgów nauczyciel prosi ucznia, aby przez chwilę zastanowił się i napisał na karcie pracy, jakie są jego zainteresowania. Następnie uczeń czyta na głos swoje zapiski i omawia je z nauczycielem.

https://www.liveworksheets.com/qm1326074dg

2. Moje ulubione  nauczyciel wraz z uczniem gra w grę, która polega na poznawaniu siebie. Uczestnicy rzucają wirtualną kostką i piszą swoje ulubione rzeczy w miejscu, w którym powinien stanąć pionek. W trakcie gry nauczyciel rozmawia z uczniem o wymienianych przez niego ulubionych rzeczach.

https://pl.piliapp.com/random/dice/

https://www.liveworksheets.com/ad1326085cq

3. Jestem świetny w uczeń kręci kołem i losuje obszar (rodzina, szkoła, rówieśnicy, lekcja, rodzeństwo, czas po szkole itp.) – jego zadaniem jest dokończenie zdania. (Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia, warto zrobić uczniowi miniwykład na temat tego, czym jest samoocena.)

https://wordwall.net/pl/resource/6642394/jestem-%c5%9bwietny-w

4. Moje mocne strony – akronimy uczeń otrzymuje zdalną kartkę z własnym imieniem, jego zadaniem jest wypisać swoje pozytywne cechy i mocne strony rozpoczynające się na litery z jego imienia. W sytuacji wystąpienia trudności ze znalezieniem cech rozpoczynających się na literę zawartą w imieniu, uczeń może wpisać inną cechę, jaką uważa za swoją mocną stronę.

https://www.liveworksheets.com/ye1331252no

5. Poznaję siebie uczeń losuje pytanie dotyczące cech, zainteresowań, upodobań i osądów, i stara się na nie odpowiedzieć.

https://www.baamboozle.com/smallquiz/143410/1

6. To jestem JA – uczeń na podstawie przeprowadzonych zajęć, wraz z nauczycielem, podsumowuje swoje cechy, zainteresowania i mocne strony, które nauczyciel umieszcza na wirtualnej kartce i przesyła uczniowi.

https://www.liveworksheets.com/ed1339278ou

7. Podsumowanie i omówienie zajęć, pytania do ucznia: Co podobało Ci się w zajęciach, co Ci się nie podobało?

Do przemyślenia na kolejne zajęcia:

Reklama siebie – wyobraź sobie, że bardzo chcesz pojechać na obóz, ale zostało tylko jedno miejsce, a chętnych osób jest więcej. Jak możesz zareklamować siebie, aby to Tobie udało się zapisać na obóz? Spróbuj wypisać swoje mocne strony i stworzyć reklamę swojej osoby. Na następnych zajęciach, będziemy na bazie Twoich przemyśleń tworzyć list motywacyjny.

Autor: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz