Kształtowanie umiejętności prawidłowego mentalizowania – Czy warto umieć czytać w myślach?

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 grudnia 2020 roku.

Imię i nazwisko nauczycielaAnita Orzechowska
Imię i nazwisko obserwującego 
Rodzaj zajęćZajęcia rewalidacyjne
Imię i nazwisko ucznia/uczniów 
Temat zajęćCzy warto umieć czytać w myślach?
Data obserwacji09.12.2020 r.
Cele ogólne/terapeutyczne– Kształtowanie umiejętności prawidłowego mentalizowania.  
Założone cele szczegółowe– Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i wczuwania się w ich stany emocjonalne.
– Doskonalenie umiejętności interpretowania sytuacji życiowych w różnych sytuacjach.
– Poznanie roli empatii i doświadczenia, w jaki sposób jest ona pomocna w zaspokajaniu własnych potrzeb.
– Uwrażliwienie na sygnały mowy werbalnej i niewerbalnej.
– Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, w tym prezentowania własnego punktu widzenia.
– Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.
– Rozwijanie umiejętności społecznych.
Zaplanowane metody– oparta na słowie;
– oparta na obserwacji;
– oparta na praktycznym działaniu;
– elementy TUS.
Usprawniane funkcjeSpołeczno-emocjonalne tj. zdolności do mentalizowania.
Wykorzystane narzędzia TIKPrezentacje multimedialne;
Platforma Wordwoll https://wordwall.net/pl/resource/8024578/sprawd%c5%ba-czy-jeste%c5%9b-osob%c4%85-empatyczn%c4%85
Filmik https://www.youtube.com/watch?v=ehGoKhqeyBY
Zdjęcia
Tok zajęć1. Połączenie się przez aplikację Google ,,Classroom’’ na zajęcia rewalidacyjne.
2. Powitanie uczennicy.
3. Podanie tematu i celu zajęć.
4. Rozpoczęcie zajęć od ćwiczeń na koncentrację i pamięć.
5. Wprowadzenie do tematu zajęć – wyświetlenie prezentacji pt. ,,Jaka to emocja?’’.
6. Pojęcie empatii i sposoby jej okazywania – prezentacja multimedialna pt. ,,Empatia’’.
7. Ćwiczenie na platformie Wordwoll ,,Czy jestem osobą empatyczną’’?
8. Ćwiczenia relaksacyjne – wyciszenie emocji.
9. Podsumowanie zajęć.

 Podpis nauczyciela: Anita Orzechowska

Pobierz prezentację ,,Jaka to emocja?’’
Pobierz prezentację ,,Empatia’’

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz