Plan pracy terapeutycznej – Rozwijanie kompetencji społecznych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 kwietnia 2019 roku.

Terapeuta pracuje z dziecikem przy stoliku.

Rewalidacja – rozwijanie kompetencji społecznych – semestr I

Imię i nazwisko: xxx

Wiek: 6 lat

Diagnoza: autyzm

Plan pracy terapeutycznej

Wdrażanie chłopca w codzienne funkcjonowanie w grupie przedszkolnej
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia i wykonywania poleceń prostych i złożonych
 • Doskonalenie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów oraz zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • Doskonalenie umiejętności zabawy według reguł i zasad: czekanie na swoją kolej, przekazywanie kolejki, radzenie sobie z porażką
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji innych osób
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami – nauka rozładowywania negatywnych emocji w sposób akceptowalny społecznie
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, stwarzanie sytuacji, w których chłopiec będzie mógł tworzyć dłuższe logiczne wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym
 • Ciągłe mobilizowanie chłopca do wypowiadania się na tematy dotyczące jego zainteresowań oraz na tematy dotyczące życia codziennego tj. pogoda, samopoczucie, jedzenie, zabawa itp.
 • Mówienie o sobie z użyciem zaimka ’’ja’’
Kształtowanie prawidłowego zachowania w grupie i redukowanie zachowań trudnych i niepożądanych (echolalie, autostymulacje ruchowe)
 • Wzmacnianie zachowania pożądanego poprzez system wzmocnień biologicznych (chrupki kukurydziane, żelki ) oraz społecznych (piątka, gilgotki, śpiewanie ulubionej piosenki, pochwała słowna, np. „Podałeś Hani kredkę. Jesteś koleżeński. Woow” – nazywamy cechę i entuzjastycznie reagujemy na zachowanie) wdrażanych natychmiast po oczekiwanym zachowaniu
 • Niwelowanie zachowania niepożądanego (ignorowanie – nie zwracanie uwagi na niepożądane zachowanie – bacznie obserwujemy, czy zachowanie nie przeradza się w agresję lub autoagresję, czekamy, aż zachowanie minie, time – out bez wykluczenia – jeśli dziecko po ostrzeżeniu zmienia zachowanie i z wykluczeniem – po ostrzeżeniu dziecko nadal nie zmienia swojego zachowania, odsyłamy w miejsce pozbawione bodźców pozytywnych
Metody wykorzystywane podczas pracy:
 • metody oparte na obserwacji, metody aktywizujące (wchodzenie w rolę, analizowanie i rozwiązywanie problemów, wizualizacja)
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych biologicznych i społecznych
Formy:

indywidualna i grupowa (w grupie przedszkolnej chłopca)

Środki dydaktyczne:

książki dla dzieci, gry edukacyjne (Dobble, domino, „Bingo”, „Paleta”, story cubes, historyjki obrazkowe), kredki, mazaki, klocki Lego, dostosowane karty pracy, obrazki tematyczne, karty emocji itp.

 Scenariusz zajęć

Temat i cel ogólny zajęć: Rozpoznajemy i nazywamy nasze emocje i uczucia.

Cel szczegółowy:
 • rozwijanie kompetencji społecznych
Cele operacyjne – chłopiec:
 • potrafi nazywać emocje i uczucia: radość, smutek, złość, strach, obrzydzenie
 • potrafi rozpoznać emocje i uczucia: radość, smutek, złość, strach, obrzydzenie
 • etykietuje określone emocje
 • potrafi aktywnie słuchać
 • potrafi wyrazić w różny sposób swoje uczucia i emocje: mimiką, ruchem, rysunkiem
Metody pracy:
 • słowna – odczytywanie etykiet emocji
 • oglądowa – pokaz krótkiego filmu
 • działania praktycznego
 • wchodzenie w rolę
Formy:
 • indywidualna
 Środki dydaktyczne:  

etykiety z nazwami emocji, historyjki obrazkowe, karty emocji, laptop, kartki białe, kredki, mazaki.

Czas trwania:

60 minut

Przebieg zajęć

 1. Przywitanie się z chłopcem. Przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć.
 2. Wprowadzenie do tematu – pokaz krótkiego filmu na temat uczuć i emocji. Rozmowa swobodna i kierowana na temat emocji. Nazywanie emocji.
 3. Rozpoznawanie emocji i towarzyszących im uczuć. Podział emocji na pozytywne i negatywne.
 4. Etykietowanie kart z emocjami.
 5. Nauczyciel zadaje pytania:

„Jestem smutny, gdy…”

„Bywam zły, kiedy …”

„ Boję się….”

„Jestem szczęśliwy, kiedy…”

 1. Chłopiec otrzymuje komplet kart z emocjami i dopasowuje je do zdań wypowiedzianych przez nauczyciela:

„Mama kupiła mi wymarzoną zabawkę.”

„Zaginął mój pies.”

„Byłem z rodzicami w kinie.”

„Przewróciłem się.”

„W moim pokoju jest pająk.”

„Tatę boli ząb.”

„Kolega mnie uderzył.”

 1. Tworzymy album emocji – chłopiec zamalowuje kartkę kolorem, który kojarzy mu się z określoną emocją.
 2. Przedstawienie emocji za pomocą mimiki i gestów.
 3. Opowiadanie historyjki obrazkowej „Spacer do zoo”, „Niebezpieczna zabawa na zamarzniętym jeziorze.”
 4. Podsumowanie zajęć. Chłopiec i terapeuta żegnają się tańcząc taniec radości.

 

Plan pracy terapeutycznej opracowała: mgr Agnieszka Rożniata – oligofrenopedagog

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz