Plan zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 września 2017 roku.

Plan zajęć rewalidacyjnych został opracowany dla ucznia klasy V SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Cele i sposoby oddziaływań rewalidacyjnych opracowano na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia i usprawnianie sfer w których rozpoznano deficyty rozwojowe.

Dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:

– terapeutyczny – wyrównanie defektów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo-wychowawcze oraz kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych,

– dydaktyczny – uzupełnienie luk w przyswojonym przez dziecko materiale nauczania.

Cele szczegółowe

1.Stymulowanie rozwoju poznawczego poprzez:

-czytanie i omawianie tekstów o różnorodnej treści,

-wykorzystanie przekazów multimedialnych do pobudzania zainteresowań otaczającym światem,

-oglądanie i rozmowy na podstawie ilustracji, zdjęć, albumów, dzieł sztuki.

2. Stymulowanie rozwoju społecznego poprzez:

– rozmowy kierowane,

-działania na rzecz klasy,

-omawianie ilustracji przedstawiających sytuacje społeczne – kształtowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności,

– kształtowanie pozytywnych postaw do życia i współdziałania w grupie,

– rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych osób,

– uświadamianie sobie własnych emocji i przyczyn, które je wywołują,

– kształtowanie zaradności, obycia, umiejętności realizacji własnych celów,

– kształtowanie mocnych stron charakteru oraz umiejętności pokonywania trudności,

– ukierunkowanie na potrzeby innych, życzliwości.

3. Ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, analizowania, dedukowania, abstrahowania:

-rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, zagadek,

-rozwiązywanie zadań tekstowych,

-zabawy puzzlami, klockami logicznymi i innymi zabawkami edukacyjnymi.

4. Rozwijanie umiejętności matematycznych:

– rachunek pamięciowy,

-zadania z zastosowaniem poznanych reguł i zasad matematycznych,

-wykorzystanie umiejętności matematycznych w życiu.

5. Ćwiczenia usprawniające pamięć:

– gry rozwijające logiczne myślenie( Skrable, memory),

-zagadki graficzne,

-tworzenie krótkich tekstów z rozsypanki wyrazowej jako odtworzenie tekstu słyszanego, opisu ilustracji,

– odczytywanie ułożonego tekstu,

– układanie tekstu w oparciu o ilustrację i czytanie głośne całymi wyrazami,

– rozwiązywanie zadań w oparciu o uprzednio przeczytany tekst,

– rozwiązywanie zadań zgodnie z wytycznymi podanymi w poleceniu,

– powtarzanie sylab i połączeń sylabowych,

– zapamiętywanie układów przedmiotów, ich wzajemnego położenia, liczby, kształtów,

– układanie lub rysowanie z pamięci demonstrowanych uprzednio wzorów.

 

Autor: Elżbieta Szadkowska 

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla Nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz