Rozwijanie umiejętności czytania – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 maja 2020 roku.

Temat zajęć: Rozwijanie umiejętności czytania. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale sylabowym.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – klasa 1

Cel główny zajęć:

rozwijanie umiejętności czytania sylab

Cele szczegółowe – uczeń:

  • dokonuje analizy i syntezy sylabowej słów
  • rozpoznaje wyrazy rymujące się
  • uzupełnia wyrazy odpowiednimi sylabami ze słuchu
  • czyta sylaby z ćwiczonymi spółgłoskami (m, l, s, j)
  • posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z orientacją na płaszczyźnie

Metody i techniki:

  • metoda sylabowa
  • elementy metody 18 struktur wyrazowych
  • zabawy słowne

Środki dydaktyczne:

  • karty pracy
  • obrazki z wyrazami

Przebieg zajęć

Część wstępna:

Przywitanie ucznia, zapoznanie z tematem, omówienie przebiegu zajęć.

Część właściwa:

Sylabowa rozgrzewka.

Dzielenie wyrazów na sylaby, wskazywanie pierwszej, ostatniej lub środkowej sylaby.

Które słowa zaczynają się taką samą sylabą? (załącznik 1)

Nauczyciel wymienia trzy wyrazy, dwa z nich zaczynają się taką samą sylabą, trzeci inną. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie wszystkich wyrazów i wymienienie dwóch, które zaczynają się tak samo.

Jakie słowo nie rymuje się z pozostałymi?

Nauczyciel demonstruje uczniowi trzy obrazki. Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka, którego nazwa nie rymuje się z nazwami pozostałych dwóch.

Zaznacz sylabę, którą usłyszysz. (załącznik 2)

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi sylabami tak, aby powstał wyraz, który usłyszysz. (załącznik 3)

Zadaniem ucznia jest uzupełnienie schematów wyrazów ze słuchu.

Przeczytaj sylabę o której mówię. (załącznik 4)

Uczeń ma przed sobą tabelę z sylabami. Jego zadaniem jest odczytanie sylaby, o której mówi nauczyciel.

(Przykładowe polecenie: Przeczytaj sylabę, która jest w okienku pod sylabą ma.)

Część końcowa:

Podsumowanie zajęć.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Dominika Jakubiak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz