Rozwijanie umiejętności społecznych – przyjmowanie odmowy – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 marca 2020 roku.

Temat zajęć: Rozwijanie umiejętności społecznych – przyjmowanie odmowy

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – klasa 6

Cel główny zajęć:

Rozwijanie kompetencji społecznych w aspekcie spokojnego przyjmowania odmowy rówieśników

Cele szczegółowe – uczeń:

 • dokonuje analizy sytuacji rówieśniczej
 • dostrzega przyczyny odmowy
 • określa emocje towarzyszące sytuacji odmowy
 • potrafi wskazać pozytywne reakcje na odmowę

Forma:

indywidualna

Metody i techniki:

 • elementy treningu umiejętności społecznych
 • metody oparte na słowie
 • analiza sytuacji społecznych

Środki dydaktyczne:

 • opisy sytuacji społecznych
 • dialogi

Przebieg zajęć

Część wstępna

Przywitanie ucznia, zapoznanie z tematem, omówienie przebiegu zajęć.

Część właściwa
 1. Wspólne czytanie i analiza opisów sytuacji społecznych (załącznik 1).
 2. Zapisanie spostrzeżeń na temat zachowań i emocji uczestników rozmowy (załącznik 1).
 3. Uzupełnianie dialogów opisami pożądanych zachowań w sytuacji przyjęcia odmowy (załącznik 2).
 4. Stworzenie mini plakatu pt. Dlaczego ludzie odmawiają?
Część końcowa

Podsumowanie zajęć.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Dominika Jakubiak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz