Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat” – Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 maja 2024 roku.

Temat lekcji: Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat”. Ćwiczenia logicznego myślenia.

Klasa:

II (uczeń słabosłyszący, niedosłuch jednostronny)      

Czas zajęć:

60 minut

Cele lekcji:

Cel główny:

 • usprawnianie percepcji słuchowej

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • usprawnianie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy usłyszanych głosek, różnicowanie głosek w wyrazach podobnych

Formy i metody pracy:

Metody pracy:

 • werbalna
 • słuchowa
 • metody aktywizujące, w tym z wykorzystaniem technologii komputerowej

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

laptop, program słuchowy wraz z książką „Kto posłucha, ten usłyszy” M. Barańskiej, M. Hinz, karta pracy, bańki mydlane, elementy zimowe (naklejki piankowe – np. śnieżynka, bałwan, sanie, Mikołaj, renifer), zagadki, kuferek, zabawka dźwiękowa

Przebieg zajęć:

1. Powitanie ucznia.

2. Zapoznanie z tematyką zajęć.

3. Gra dydaktyczna – Zimowe zagadki.

Nauczyciel przygotowuje kilka zagadek związanych z zimą, które są zamknięte w kuferku. Uczeń ma za zadanie wylosować zagadkę i odgadnąć hasło.

4. ,,Spadające płatki śniegu”.

Płatkami śniegu będą bańki mydlane. Nauczyciel wydmuchuje bańki, natomiast uczeń ma za zadanie ,,złapać wszystkie płatki śniegu” (złapać bańki), zanim opadną na podłogę.

5. Zagadki słuchowe.

Ćwiczenia z terapii słuchowej z książką „Kto posłucha, ten usłyszy” M. Barańskiej, M. Hinz – nauczyciel przekazuje kartę pracy uczniowi, zapoznaje go z poleceniem, wyjaśnia zadanie. Następnie nauczyciel odtwarza na komputerze ścieżkę dźwiękową z płyty dołączonej do książki. Uczeń ma za zadanie uzupełnić kartę pracy na podstawie wysłuchanego materiału.

 • Skreślenie obrazka, w którego nazwie nie słyszymy podanej sylaby
 • Zaznaczenie na karcie pracy głoski, która została zmieniona w wyrazie np. sok – sos

6. Zimowe sekwencje.

Ćwiczenia pamięci słuchowej:

Nauczyciel przedstawia uczniowi i nazywa razem z nim nazwy elementów naklejek piankowych. Następnie prosi ucznia, by ułożył elementy według usłyszanej sekwencji. Uczeń ma za zadanie ułożyć je w takiej kolejności, w jakiej usłyszał nazwy.

Np. Połóż na stoliku: Mikołaja, sanki i śnieżynkę. W takiej kolejności układa obrazki.

Zaczynamy od trzech elementów, jeśli uczeń wykonał trzy razy poprawnie, możemy zwiększyć ilość elementów.  

Ćwiczenia pamięci wzrokowej:

Nauczyciel układa sekwencję kilku elementów z wykorzystaniem naklejek piankowych. Uczeń ma chwilę na ich zapamiętanie. Następnie nauczyciel zasłania te elementy. Zadaniem ucznia jest spośród rozsypanki wybrać i ułożyć elementy w takiej kolejności, w jakiej zostały zaprezentowane.

7. Podsumowanie zajęć: Co najbardziej podobało Ci się dzisiaj na zajęciach?

8. Nagrodzenie ucznia pochwałą za dobrą pracę oraz w nagrodę zabawa słuchowa z wykorzystaniem ulubionej zabawki dźwiękowej – uczeń zamyka oczy i odwraca się tyłem, a nauczyciel chowa zabawkę w jakimś ukrytym miejscu w sali. Uczeń ma za zadanie odnaleźć zabawkę, szukając jej na podstawie dźwięków dochodzących z ukrytego miejsca.

Autor: Iwona Bieniek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz