Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2024 roku.

Temat: Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji ręka – oko.

Data:

18.10.2023 r.

Prowadząca:

Czas trwania: 

30 minut

Cele ogólne:

 • rozwijanie kompetencji społecznych – umiejętności współpracy i wykonywania zadań pod dyktando
 • rozwijanie uwagi i pamięci jako procesów poznawczych stanowiących podstawę uczenia się
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie

Cele rewalidacyjne:  

 • kształtowanie właściwych zachowań
 • rozwijanie adekwatnego reagowania na polecenia
 • kształtowanie umiejętności doprowadzania pracy do końca
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi
 • usprawnianie motoryki małej, percepcji wzrokowej
 • zwiększanie motywacji do pracy
 • rozwijanie umiejętności porządkowania

Metody pracy:

 • metoda behawioralna (wykorzystanie planu behawioralnego; pozytywnych wzmocnień)
 • słowna: rozmowa, pogadanka
 • czynna: zadań stawianych dziecku; zabawa dydaktyczna; gra; elementy metody SI
 • oglądowa: obserwacja, pokaz

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne: 

klocki lego, samochód, pudełko, misiu, piłka

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie z dzieckiem w różny sposób (poprzez podanie dłoni, przybicie piątki, klaśnięcie oburącz itp.). Zadanie pytania, jak się dzisiaj czuje? Wskazanie odpowiedniego emotikona (uśmiechniętego/smutnego).

2. Przedstawienie planu zajęć z wykorzystaniem tablicy przypominającej ustalenie nagrody na zakończenie.

3. Miłe słowa – zabawa integracyjna wzmacniająca pozytywne relacje.

„Witaj Michałku, jak się masz…” – zachęcanie chłopca do wspólnego śpiewania i pokazywania piosenki na  powitanie.

4. Jaka zabawka jest w pudełku?

Rozpoznawanie zabawek za pomocą dotyku (zachęcanie chłopca do podjęcia aktywności, stosowanie symboli przypominających siad skrzyżny, podnoszenie ręki do odpowiedzi, wzmocnienia pozytywne).

5. „Kolorowe klocki” – zabawa dydaktyczna rozwijająca spostrzegawczość, koncentrację uwagi i sprawność manualną.

Nauczyciel tłumaczy dziecku zabawę. Będziemy budować wieżę z klocków, ale na początku musimy załadować klocki na auto i przewieźć klocki ciężarówką na plac budowy. Zadaniem dziecka będzie przenoszenie klocków wg wskazówek nauczyciela, np. wybierz czerwony klocek i przenieś go małymi dwoma palcami do ciężarówki; wybierz zielony klocek i przenieś go za pomocą kciuków do samochodu itd. aż wszystkie klocki zostaną przeniesione.

Następnie nauczyciel tłumaczy, że będziemy budować 2 wieże z klocków (chłopiec swoją, a nauczyciel swoją), ale na początek należy przewieźć klocki do misia, z którym będzie chłopiec miał za zadanie zbudować wieże. Porównywanie wieży (zwrócenie uwagi na różnice, że każdy może spostrzegać różne rzeczy inaczej).

6. „Klockowe wzory”.

Zdjęcia różnych budowli z klocków. Zadaniem dziecka będzie odwzorować dokładnie tą samą budowlę.

7. Zakończenie zajęć – zabawa dowolna ulubionymi zabawkami wybranymi przez dziecko.

Autor: Agnieszka Rojczyk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz