Scenariusz zajęć rewalidacji dla ucznia klasy II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 grudnia 2021 roku.

Temat: Widzę, słyszę, czuję – zabawy rozwijające umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania.

Cele rewalidacyjne:

 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego, funkcji poznawczych i pamięciowych
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności szkolnych
 • Wzbogacanie wiedzy ogólnej oraz wiedzy o charakterze praktyczno-użytkowym
 • Rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej
 • Wspomaganie pracy ręki
 • Doskonalenie pamięci i spostrzegania
 • Kojarzenie wzorców słuchowych, rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej
 • Wdrażanie do dłuższego koncentrowania uwagi, wytrwałości w pracy zadaniowej
 • Rozwijanie kompetencji językowych
 • Rozwijanie kreatywności

Cele operacyjne – uczeń:

 • w toku działań badawczych potrafi:
  • wykorzystać zmysły do rozpoznawania produktu i utrwalania jego nazwy
  • rozpoznawać produkty spożywcze po zapachu i smaku
  • wykorzystać produkty spożywcze do kreatywnej zabawy
  • sortować guziki za pomocą pęsety
  • różnicować dźwięki z odtworzenia
 • rozwija precyzję prostych ruchów dłoni i palców
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • potrafi dokonywać odpowiednich wyborów
 • potrafi uzupełnić obrazki odpowiednim podpisem
 • aktywnie włącza się do podejmowania współpracy z nauczycielem oraz prowadzenia dialogu
 • pokonuje nieśmiałość i realizuje zamierzone cele

Forma zajęć:

 • indywidualna

Metody:

 • czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania
 • oglądowe: obserwacji i pokazu
 • praktyczna: lepienie z masy solnej

Środki dydaktyczne:

 • pomoce dydaktyczne: kolorowe ilustracje z opisami produktów spożywczych, szachownica z sylabami, rozsypanki literowe i obrazkowe
 • pudełka z etykietami
 • pojemniki zwierające: kawę, cukier, czosnek, kakao, mąkę, oliwę, torebki herbaty miętowej, fasolę
 • guziki, pęseta, domek – skarbonka
 • odtwarzacz z płytą CD
 • kolorowe tasiemki
 • masa solna

Przebieg zajęć:

1. Sylabowa szachownica – analiza sylabowa, orientacja przestrzenna, pamięć słuchowa

Nauczyciel słownie podaje współrzędne, na których umieszczone są sylaby. Zadaniem ucznia jest odczytanie wyrazu z sylab zapisanych na polach szachownicy.

2. Zakupowy zawrót głowy – sortowanie produktów, analiza głoskowa i sylabowa, wielozmysłowe poznanie przez praktyczne działanie

Zadanie polega na sortowaniu etykiet produktów spożywczych do odpowiednich koszyków w zależności od wyróżnionej głoski. Uczeń dzieli wyraz na sylaby i dodatkowo podnosi tasiemkę z ilością supełków odpowiadających liczbie sylab. Każdy produkt może dodatkowo poznać przez odpowiednie zmysły (smak, zapach, dotyk, wzrok). Dla ułatwienia, do etykiet obrazków dołączone są podpisy z nazwami produktów.

3. Zabawa słuchowa – zagadki dla Agatki, kojarzenie wzorców słuchowych

(Wyobraź sobie, że stoisz przy drzwiach i słyszysz różne dźwięki dobiegające z domu …)

Prowadzący odtwarza z nagrania odgłosy, które można usłyszeć w domu. Dziecko nazywa usłyszany dźwięk oraz z jaką czynnością się kojarzy.

4. Znaki zapytania?… Znam rozwiązania

Zadaniem dziecka jest nazwanie obrazków w każdym rzędzie i utworzenie nowego słowa z pierwszych głosek. Dla ułatwienia należy wyszukać pierwszą literę wyrazu, a potem odnaleźć odpowiedni obrazek i wstawić go w miejsce znaku zapytania.

5. Na zakończenie kreatywne myślenie – z masy solnej lepienie

Przewidywany czas trwania zajęć rewalidacyjnych – 60 minut.                                        

Zakres ćwiczeń terapeutyczno-edukacyjnych dostosowany będzie do możliwości i tempa pracy ucznia.

Bibliografia:
 1. Dyslektyczne ucho – zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej Elżbieta Szymankiewicz, wyd. Harmonia
 2. ZABAWY SŁUCHOWE – Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I–III Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj, wyd. Harmonia

Autor: Sylwia Prusiecka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz