Scenariusz rewalidacji – Poznaję siebie i swój potencjał szkolno-zawodowy cz. I

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 grudnia 2021 roku.

TEMAT: Poznaję siebie i swój potencjał szkolno-zawodowy – część 1.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Cele ogólne:

 • Rozpoznanie własnego potencjału, swoich mocnych i słabych stron oraz swoich cech temperamentu i osobowości.
 • Wzmocnienie samooceny ucznia.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wie, czym jest potencjał
 • potrafi określić jakie są jego mocne i słabe strony
 • umie docenić siebie i swoje mocne strony
 • umie określić swoje zainteresowania i umiejętności
 • potrafi napisać swoje pierwsze CV

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • karteczki samoprzylepne
 • brystol
 • flamaster
 • klej
 • tablica
 • kreda
 • długopis
 • komputer
 • Internet

Przebieg zajęć

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia: „Odkrywam swój potencjał szkolno-zawodowy”.

1. Co to jest potencjał? – burza mózgów

Uczeń zastanawia się, co oznacza słowo potencjał oraz jakie są jego skojarzenia z tym słowem i notuje je na tablicy. Następnie wspólnie z nauczycielem określa definicję słowa potencjał.

2. Mocne i słabe strony – pogadanka i ćwiczenie

Nauczyciel krótko objaśnia uczniowi, czym są mocne i słabe strony człowieka i dlaczego warto umieć je określić, a następnie wypisuje na tablicy przykłady mocnych i słabych stron człowieka. Zadaniem ucznia jest wymienienie swoich mocnych i słabych stron poprzez zapisanie ich na karteczkach samoprzylepnych i przylepienie na brystolu.

3. Gwiazda sukcesu – karta pracy

Uczeń wypełnia kartę pracy, jego zadaniem jest określenie swoich cech, sukcesów, osób, które go cenią itp. Po ukończeniu zadania przez ucznia, nauczyciel przykleja kartę pracy na brystolu i omawia ją z uczniem.

4.  Moje pierwsze CV

Nauczyciel krótko tłumaczy uczniowi, czym jest CV i pokazuje mu przykładowe arkusze podkreślając, że profesjonalne CV różni się od tego, które uczeń będzie dzisiaj wypełniał. Następnie zadaniem ucznia jest wypełnienie swojego pierwszego CV poprzez wpisanie wykształcenia, swoich zainteresowań i umiejętności. Po ukończeniu zadania przez ucznia, nauczyciel przykleja CV na brystolu.

5. Podsumowanie

Nauczyciel wraz z uczniem podsumowują, co udało im się do tej pory umieścić na plakacie. Nauczyciel wyjaśnia uczniowi, że na następnych zajęciach będą uzupełniać plakat kolejnymi informacjami po to, aby uczniowi było łatwiej określić swoją przyszłą drogę szkolno-zawodową. 

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor:  Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz