Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Poznaję świat przez zmysły

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 marca 2018 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
z zespołem Aspergera

Temat: Poznaję świat przez zmysły. Rozwijanie doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej.

Czas trwania zajęć: 60 min

Liczba uczestników: 1 dziecko

Cel ogólny:

 • wzbogacenie doświadczeń zmysłowych w zakresie percepcji dotykowej

Cele szczegółowe terapii:

 • gromadzi doświadczenia dotykowe (ale także wzrokowe i słuchowe),
 • redukuje napięcie emocjonalne – dziecko odreagowuje przez twórczość,
 • wyraża własne emocje,
 • skupia uwagę nad wykonywanym zadaniem,
 • rozpoznaje większą ilość bodźców (przez co wzrasta pewność siebie),
 • nie odczuwa lęku przed czymś nieznanym,
 • przejawia mniej zaburzeń sensorycznych,
 •  lepiej rozumie otoczenie,
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w zajęciach twórczych

Metody: pokaz, naśladowanie, ćwiczenia czynne i bierne, elementy metody W. Sherborne, elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami

Pomoce:

 • materiały: materiał frotta, jedwab, podszewka, bawełna, welur, plusz, tiul, szyfon, koronka
 • materiały takie jak: sypki piasek, woda, farby, ryż, miska, małe pojemniki-kubki, sitko, lejek, foremki do piasku, szorstkie ściereczki do mycia garnków
 • odtwarzacz CD, płyta z muzyką relaksacyjną, lampka zapachowa, duży brystol lub szary papier, farby, pojemniki na wodę, ubranie na zmianę dla dziecka

Formy pracy: indywidualna, w parze

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie z uczniem. Nauczyciel podchodzi do ucznia i wita się z nim poprzez głośne wypowiedzenie jego imienia oraz uściśnięcie dłoni. Nauczyciel włącza muzykę relaksacyjną.

2. Zabawa z elementami metody W. Sherborne „Witamy swoje ciało” z jednoczesnym wskazywaniem, dotykaniem i masowaniem (materiałami o różnorodnej fakturze) poszczególnych części ciała dziecka. Nauczyciel oswaja dziecko z dotykiem oraz nazywa poszczególne części ciała dziecka.

Nauczyciel wykorzystuje do masażu materiały o różnorodnej fakturze:

 • materiał szorstki: frotta, ściereczki do mycia garnków
 • materiał miły: jedwab, podszewka, bawełna, welur, plusz
 • lekki: tiul, szyfon, koronka

Masaż części ciała do tekstu:

„Witamy głowę,  witamy ręce” – nauczyciel dotyka, masuje twarz i ręce dziecka materiałami a następnie dziecko samodzielnie dotyka palcami materiał, przykłada go do twarzy, głowy, bada fakturę materiału.

„Witamy brzuch” – owijamy dziecko materiałem.

„Witamy nogi” – dziecko zdejmuje obuwie i skarpetki, a nauczyciel masuje stopy dziecka materiałami o różnorodnej fakturze.  Następnie dziecko bosymi stopami chodzi po materiałach rozłożonych na podłodze.

3. Masaż dłoni.

– palce – zabawy paluszkowe – „Sroczka”, „Rodzina paluszków”
– grzbietowa strona – głaskanie, rozcieranie, ponowne głaskanie
– wewnętrzna część – głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie
– głęboki ucisk dłoni
– opukiwanie klockiem i innymi przedmiotami

4. Ćwiczenia w doskonaleniu percepcji dotykowej. Zabawy z różnorodnymi materiałami. Ćwiczenia percepcji dotykowej na materiałach sypkich, lejących  celem dostarczania różnych doznań dotykowych.

– Zabawa w piasku – nauczyciel przygotowuje miskę z piaskiem. Dziecko zanurza ręce (na początku może być to tylko jeden palec, a z czasem kiedy dziecko się oswoi cała ręka), bawi się piaskiem, dotyka go, przesypuje z ręki do ręki, przesypuje piasek przez sitko (przesypywany piasek delikatnie masuje dłonie dziecka).

– Zabawa w ryżu – nauczyciel przygotowuje miskę z ryżem. Dziecko wkłada do miski ręce i bawi się ryżem, dotyka rękoma, przesypuje z ręki do ręki, wsypuje do małego pojemniczka (np.kubek), potrząsa ziarenkami w pojemniku.  Zabawa ryżem zapewnia dziecku wrażenia dotykowe oraz kształtuje umiejętność wykonywania precyzyjnych ruchów dłoni, kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.

– Zabawa z wodą – nauczyciel przygotowuje miskę z wodą. Dziecko zanurza w niej ręce i bawi się wodą. Przelewa wodę przez ręce, przelewa wodę z kubka do kubka, przez lejek. Zabawa wodą zapewnia dziecku nie tylko wrażenia dotykowe ale też słuchowe.

– Zabawa mokrym piaskiem – nauczyciel przygotowuje miskę z mokrym piaskiem, dziecko bawi się nim robiąc babki z wykorzystaniem różnych foremek, robi palcami dziury w piasku i rysuje ślady, ugniata mokry piasek. Zabawa ta zapewnia dziecku nie tylko wrażenia dotykowe ale także zapewnia doświadczenia w łączeniu, rozdzielaniu i ponownym łączeniu.

5. Malowanie rękoma.

Wykorzystanie elementów metody Malowania Dziesięcioma Palcami. Nauczyciel rozwiesza przed dzieckiem duży arkusz papieru (może być szary papier). Podczas malowania dziecko ma możliwość wypłukania rąk. Wykonanie zadania polega na zanurzeniu przez dziecko rąk w farbie (dziecko bogaci doświadczenia dotykowe, farba jest chłodna, śliska, mokra). Dziecko może a nawet powinno wybrudzić się podczas malowania bowiem uwalnia to dziecko od wszelkich zahamowań.

6. Wyciszenie dziecka.

Ćwiczenie „Kołyska” (metoda W. Sherborne). Dziecko siedzi z kolanami podciągniętymi pod brodę, rękoma obejmuje kolana i kołysze się w różne strony.

7. Zakończenie zajęć. Pożegnanie się z dzieckiem.

 

Autor: Anna Woszczyńska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz