Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej „Uważnie słucham – usprawnianie percepcji słuchowej”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 kwietnia 2021 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na autyzm, I etap edukacyjny, 60 minut

Temat: Uważnie słucham – usprawnianie percepcji słuchowej

Cele ogólne:

 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych i poznawczych
 • doskonalenie technik szkolnych

Cele terapeutyczne:

 • doskonalenie uwagi i pamięci słuchowej
 • usprawnianie słuchu fonemowego
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie myślenia logicznego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności naśladowczych
 • wydłużanie koncentracji i uwagi
 • doskonalenie precyzji ruchów dłoni

Forma pracy:

indywidualna

Metody i techniki:

 • elementy muzykoterapii
 • metoda praktycznego działania
 • pokaz
 • metoda słowna

Środki dydaktyczne:

karty pracy, płyta CD ćwiczenia słuchowe Kto posłucha, ten usłyszy, płyta CD zajęcia muzyczne dla najmłodszych Tuptaj starszaku, grzechotki akustyczne, tabliczki z graficznym przedstawieniem podstawowych emocji, instrumenty muzyczne, terapeutyczny program komputerowy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie. Przedstawienie planu zajęć.
 2. Rysowanie dużych leniwych ósemek.
 3. Określanie swojego samopoczucia za pomocą tabliczek z graficznym przedstawieniem emocji.
 4. Ćwiczenie percepcji słuchowej „Kto posłucha, ten usłyszy” – kolorowanie przedmiotów według wysłuchanej sekwencji.
 5. Ćwiczenie percepcji słuchowej „Kto posłucha, ten usłyszy” – wysłuchiwanie sekwencji wyrazów i określanie, który nie pasuje do zbioru, oznaczanie wybranej odpowiedzi.
 6. Zabawa ruchowa „Tuptaj starszaku” – „Zrób trzy kroki”. Zabawa doskonali umiejętność wysłuchiwania i szybkiego reagowania na polecenia słowne oraz przeliczania. Każdą wymienioną w zabawie czynność dziecko wykonuje określoną liczbę razy.
 7. Ćwiczenie percepcji słuchowej „Kto posłucha, ten usłyszy” – dokończenie rymowanki i oznaczanie właściwej odpowiedzi.
 8. Odgrywanie rytmów przy pomocy instrumentów.
 9. Zabawa w wykonywanie poleceń np. podejdź do okna, otwórz szafkę i schowaj grę.
 10. Łączenie w pary grzechotek akustycznych.
 11. Praca z terapeutyczną aplikacją komputerową – AFAST. Wykonanie zadania: „Rozumienie wypowiedzi”. Dziecko wysłuchuje zdanie i określa czy to pytanie, stwierdzenie, rozkaz itp.
 12. Ćwiczenia oddechowe – relaksacja. Dziecko stoi, biorąc wdech, unosi powoli ręce jak najwyżej do góry i „odrywa” pięty od podłogi. Robiąc wydech, opuszcza powoli ręce i staje na całych stopach (kilka powtórzeń). Ćwiczenie może być wykonane przy spokojnej muzyce.
 13. Podsumowanie. Dziecko określa, które ćwiczenie podobało mu się najbardziej, a które najmniej. Nauczyciel dokonuje słownej oceny pracy dziecka na zajęciach. Podziękowanie za wspólną pracę.
 14. Pożegnanie. 
Bibliografia:
 1. Miłosz Konarski, Tuptaj, starszaku. Zajęcia muzyczne dla starszych grup przedszkolnych, Bliżej przedszkola
 2. Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz, Kto posłucha, ten usłyszy. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla najmłodszych uczniów, Wydawnictwo Harmonia
 3. AFAST, darmowa aplikacja terapeutyczna: https://afast.pl/

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej opracowała: Iwona Łuczak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz