Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić?

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 maja 2024 roku.

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:

Uczestnicy: Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (8-12 lat)

Data zajęć:

Miejsce zajęć: sala szkolna

Czas trwania zajęć: 60 minut

Temat zajęć: Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić?

Cele zajęć

Cel główny:

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć w sytuacji konfliktu
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć innych w sytuacji konfliktu
 • poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktu
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania sytuacji konfliktu, zbierania informacji potrzebnych do jego rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiazywania konfliktów
 • doskonalenie umiejętności współpracy, przestrzegania reguł i radzenia sobie z porażką

Metody:

 • podające – rozmowa, wyjaśnienie
 • praktyczne – ćwiczenia

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • zegar emocji
 • tablica interaktywna
 • karty pracy
 • gra planszowa

Przebieg zajęć

1. Zapoznanie ucznia z przebiegiem zajęć, budowanie pozytywnej atmosfery. Jak się dzisiaj czuję? – określenie samopoczucia ucznia na zegarze emocji. Omówienie przyczyn nastroju. „Słoneczko dobrych myśli” – wypisanie dwóch dobrych rzeczy, które ostatnio przydarzyły się uczniowi.

2. Przedstawienie tematu zajęć i wyjaśnienie czym jest konflikt. Podkreślenie, że konflikty są normalne i zdarzają się wszystkim ludziom.

3. Wymienienie różnych sytuacji z życia codziennego (załącznik nr 1). Czy sytuacja może być konfliktem, czy nie? Ćwiczenie interaktywne z wykorzystaniem platformy wordwall.

4. „Jak ciało reaguje na konflikt?” Ćwiczenie:

Usiądź wygodnie i zamknij oczy jeżeli chcesz. Weź głęboki oddech. Teraz spróbuj przypomnieć sobie konflikt, kłótnię, którego kiedyś doświadczyłeś/aś. Postaraj się przywołać emocje, które wtedy Ci towarzyszyły? Jak się czułeś/aś? Co było dla Ciebie najtrudniejsze w tej sytuacji? Czy pamiętasz jak reagowało Twoje ciało? Weź głęboki oddech. Otwórz oczy.

5. Na podstawie ćwiczenia omówienie tego, jak ludzie odczuwają konflikty (opcjonalnie pokazanie gdzie czujemy dane emocje na schemacie ciała). Pokazanie, że sytuacja taka jest dużym wyzwaniem, często wiąże się ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami. Podkreślenie, że każdy z nas może inaczej czuć się w sytuacji konfliktu.

6. Jak radzić sobie z konfliktem? Zachęcenie ucznia do podania własnych propozycji. Zaprezentowanie przykładowych sposobów radzenia sobie (znaleźć kompromis, czyli rozwiązanie dobre dla obydwu stron, odpuścić, ustąpić, odejść i powrócić do sytuacji, gdy emocje opadną, zapytać o zdanie osoby dorosłej). Podkreślenie, że w sytuacji konfliktu niedozwolone jest używanie przemocy słownej lub fizycznej.

7. Wspólna analiza sytuacji konfliktowej.

Tomek i Ala są przyjaciółmi. Tomek pożyczył Ali jedną ze swoich książek. Ala zabrała ją ze sobą na wyjazd nad morze. Książka była bardzo wciągająca, dlatego dziewczynka zabierała ją ze sobą wszędzie, nawet na plażę. Dlatego teraz książka nie wygląda najlepiej, jest zabrudzona i pełna piasku pomiędzy stronami. Mimo to Ala zdecydowała się oddać książkę Tomkowi. Tomek jest zaskoczony stanem książki.

– Jak mogłaś ją tak zniszczyć! Nigdy Ci już nic nie pożyczę! – krzyczy Tomek.

– Daj spokój, przesadzasz! Nadal nadaje się do czytania – odpowiada Ala.

Jak mogła potoczyć się dalej ta sytuacja? Jak mogły czuć się dzieci? Co mogły zrobić żeby rozwiązać ten konflikt?

8. Osoby, do których mogę zwrócić się o pomoc. Wypisanie na tablicy bądź kartce osób, u których można szukać pomocy w przypadku konfliktu, którego uczeń nie jest w stanie sam rozwiązać.

9. Podsumowanie zajęć. Informacja zwrotna na temat pracy ucznia w trakcie zajęć. Samoocena ucznia za pomocą „kciuka” (do góry – umiem to, poziomo – chcę to jeszcze poćwiczyć, do dołu – nie rozumiem) – Czy wiesz co to konflikt? Czy znasz sposoby na radzenie sobie z konfliktem? Czy wiesz u kogo możesz szukać pomocy w sytuacji konfliktu?

10. System motywacyjny – wspólna gra w ramach nagrody za aktywną pracę podczas zajęć. Grę wybiera uczeń z dwóch do wyboru.

Załącznik Sytuacja konfliktowa – ćwiczenie interaktywne: wordwall.net/pl/resource/69974182


Autorka: Zuzanna Narkun-Jakubińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz