Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 maja 2020 roku.

Metryczka

Nauczyciel:

Aneta Sadowska-Chorążak

Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel kontraktowy

Temat: Trening Umiejętności Społecznych

Klasa – I

Data:

27.02.2020 r.

Cele ogólne:

 • eliminowanie deficytów i dysfunkcji w porozumiewaniu się – zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych
 • rozwijanie kompetencji społecznych – nauka wykonywania prostych poleceń
 • ograniczanie stereotypowych zachowań, zainteresowań, działań
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozumie i potrafi wykonać zaplanowane zadania
 • potrafi działać wg określonego planu
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń i opowiedzieć ją
 • przynosi i odnosi przedmioty, o które prosi nauczyciel
 • wita się z wyznaczoną przez nauczyciela osobą

Metody i sposoby realizacji celów:

 • słowna
 • praktycznego działania
 • elementy metody behawioralnej
 • indywidualna
 • elementy integracji sensorycznej

Praktyczne wskazówki

Nauczyciel do pracy z dzieckiem wykorzystuje: obrazki przedstawiające poszczególne czynności, tabliczkę motywacyjną, historyjkę obrazkową.

Przebieg lekcji:

 • przywitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery, pamiętając o nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • zabawa piłką „kozłowanie” (kierowanie manualne)
 • ćwiczenia naśladowanie – „zrób to, co ja”
 • ułożenie historyjki obrazkowej zgodnie w kolejności
 • odpowiadanie całym zdaniem na pytanie nauczyciela
 • przyniesienie przez ucznia swojej garderoby wierzchniej
 • pożegnanie ucznia przez podanie ręki i powiedzenie „do widzenia”, pamiętając o nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu wzrokowego

Autor: Aneta Sadowska-Chorążak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz