Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem i lekką niepełnosprawnością intelektualną – zajęcia zdalne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 maja 2020 roku.

Metryczka

Nauczyciel:

Aneta Sadowska-Chorążak

Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel kontraktowy

Temat: Trening Umiejętności Społecznych

Klasa – I

Data:

04.05.2020 r.

Cele ogólne:

 • eliminowanie deficytów i dysfunkcji w porozumiewaniu się – zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • nauka utrzymywania koncentracji na zadaniu i zwiększania tolerancji dla bodźców rozpraszających
 • wyrównywanie różnic programowych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozumie i potrafi wykonać zaplanowane zadania
 • potrafi działać wg określonego planu
 • potrafi zagrać w grę, podczas której wykazuje się umiejętnością strategii działania
 • potrafi przeczytać prosty tekst metodą sylabową
 • potrafi na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 20

Metody i sposoby realizacji celów:

 • zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platforma edukacyjna google Suite Hangouts
 • asynchroniczna
 • słowna
 • praktycznego działania
 • elementy metody behawioralnej
 • indywidualna
 • elementy integracji sensorycznej

Praktyczne wskazówki

Nauczyciel do pracy z dzieckiem wykorzystuje: karty pracy, dostosowane teksty do czytania, grę „Zgadnij Kto To?”. Wszystkie materiały pomocnicze zostały szybciej przesłane elektronicznie (Classroom) rodzicowi.

Przebieg lekcji:

 • przywitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery, pamiętając o nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • zabawy paluszkowe
 • ćwiczenia matematyczne
 • rozwiązywanie zagadek
 • odpowiadanie całym zdaniem na pytanie nauczyciela
 • ćwiczenia umiejętności społecznych (gra)
 • czytanie tekstów metodą sylabową, łączenie obrazka z wyrazem
 • odpowiadanie na pytana: prawda, fałsz
 • pożegnanie ucznia przez powiedzenie „do widzenia”, pamiętając o nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu wzrokowego

Autor: Aneta Sadowska-Chorążak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz