Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Karuzela uczuć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 lutego 2020 roku.

Temat: Karuzela uczuć – ćwiczenia kształtujące umiejętność nazywania, wyrażania swoich emocji oraz szanowania emocji innych.

Rodzaj zajęć:

rewalidacja ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zespół Aspergera.

Cel ogólny zajęć:
 • ugruntowanie wiedzy na temat emocji.
Cele szczegółowe zajęć:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • rozwijanie werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć,
 • rozwój samoświadomości – uświadomienie sobie przeżywanych emocji,
 • rozwijanie empatii, pozytywnych myśli i uczuć.
Metody pracy:

oparte na słowie, wzrokowe, relaksacja

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

karty z ilustracjami – zdjęciami obrazującymi różne emocje, opis zróżnicowanych sytuacji („Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Karty pracy”), niedokończone zdania („Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”), „Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć” pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej

Przebieg zajęć

 1. Przygotowanie do zajęć. Termometr nastroju – uczeń zaznacza swój dzisiejszy nastrój na papierowym termometrze, jeśli ma ochotę może powiedzieć, dlaczego znajduje się w takim nastroju. Przypomnienie dnia tygodnia, daty, godziny, zapoznanie ucznia z przebiegiem zajęć.
 2. Rozdanie kart z ilustracjami – zdjęciami. Prowadząca na przemian z uczniem czyta sytuacje z kart pracy. Uczeń przysłuchuje się wydarzeniu i zastanawia się, co bohater mógł czuć w tej sytuacji. Wskazuje ilustrację, która jego zdaniem obrazuje tę emocję. Określa, z jakim kolorem kojarzy mu się dana emocja – uczeń próbuje wytłumaczyć, dlaczego wybrał taki, a nie inny kolor. Przykładowa sytuacja: Antek gra z kolegami w piłkę na boisku szkolnym. W pewnym momencie strzela gola, który decyduje o wygranej jego drużyny. Jak się teraz czuje Antek?
 3. Prowadząca rozdaje kartkę z niedokończonymi zdaniami. Zadaniem ucznia jest dokończenie zdań zgodnie z odczuciami np. Czuję złość, gdy…, Czuję radość, zadowolenie, gdy….
 4. Ćwiczenie „Agresja na obrazku”. Uczeń wyszukuje w gazetach, a następnie wycina zdjęcia, obrazki, które według niego wyrażają agresję. Próba odpowiedzi na temat, dlaczego ludzie zachowują się agresywnie.
 5. Kolaż pozytywnych uczuć – uczeń z gazet wycina obrazki, słowa, które wywołują w nim pozytywne emocje.
 6. Zabawa „Co się zmieniło” – odpoznawanie uprzednio eksponowanych obrazków, porównywanie uprzedniego układu przedmiotów z nowym.
 7. Rysowanie nosem – relaksacja, ćwiczenie wyobraźni, koncentracji uwagi. Uczeń ma za zadanie wykorzystać swój nos jako narzędzie do malowania. Próbuje według instrukcji prowadzącej narysować koło, kwadrat, serce, domek, kwiatek.
 8. Nauczyciel prosi, aby uczeń dokończył zdanie: „Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się….”. Ponowne zaznaczenie nastroju na termometrze. Podsumowanie czy coś się zmieniło? Dlaczego? Przypomnienie rozkładu reszty dnia i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Pożegnanie.

Autor: Dagmara Słowik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz