Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim – I etap edukacyjny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 lutego 2022 roku.

Temat: W sklepie

Cele zajęć:

 • Przypomnienie i wzbogacanie wiadomości na temat rodzajów sklepów i produktów w nich dostępnych
 • Rozwijanie mowy i kształtowanie umiejętności wypowiadania się
 • Stwarzanie okazji do używania zwrotów grzecznościowych i prowadzenia rozmowy w formie dialogu podczas inicjowanej przez nauczyciela zabawy w sklep
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania produktów, które można kupić w różnych sklepach
 • Kształtowanie umiejętności planowania zakupów
 • Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez ćwiczenia w zakresie obliczeń pieniężnych

Formy pracy:

indywidualna

Metody pracy:

rozmowa, zabawa dydaktyczna, zabawa tematyczna

Środki dydaktyczne:

ilustracja przedstawiająca ludzi wracających z zakupów, obrazki przedstawiające budynek sklepu + napisy (szyldy), kartoniki z nazwami produktów, plansza tematyczna „W sklepie”, obrazki produktów do zabawy w sklep, etykiety do cen, banknoty i monety imitujące polskie pieniądze, karteczki z kodami QR, tablet lub smartfon z czytnikiem kodów QR

Przebieg zajęć

Wprowadzenie do tematu zajęć:

 • Zagadka obrazkowa

Nauczyciel pokazuje uczniowi ilustrację przedstawiającą ludzi (rodziców) wracających z zakupów.

– Co przedstawia ilustracja?

– Skąd wracają przedstawione osoby? Dlaczego tak myślisz? Uzasadnij odpowiedź.

 • Zabawa dydaktyczna „Sprawdź swoją spostrzegawczość”

Zadaniem ucznia jest przyjrzeć się dokładnie ilustracji z poprzedniego zadania. Następnie nauczyciel zakrywa obrazek i pyta o szczegóły, które były na nim przedstawione, np.

– Ile siatek niesie tata?

– Czy tata ma na głowie czapkę?

– Czy na niebie jest słońce?

– Czy na niebie są chmurki?

– Ile ptaków je ziarenka?

– Jakie inne zwierzęta są na ilustracji?

– Czy kwiaty, które kupiła mama, są koloru czerwonego? itp.

Część główna zajęć:

 • Klasyfikowanie produktów

Uczeń otrzymuje obrazki przedstawiające budynek sklepu (zał. 1) oraz napisy: apteka, sklep spożywczy, sklep ogrodniczy, księgarnia, sklep obuwniczy, piekarnia, sklep zabawkowy, sklep rybny (zał. 2). Uczeń wycina napisy i nakleja je we właściwym miejscu, podpisując każdy z 8 sklepów. Ozdabia sklepy i szyldy według własnego pomysłu. Następnie przyporządkowuje każdy z produktów (zał. 3) do sklepu, w którym można go kupić. Na koniec dopisuje do każdego rodzaju sklepu zaproponowane przez siebie produkty.

 • „W sklepie” – rozmowa na temat planszy tematycznej lub ilustracji przedstawiającej sklep

– Jaki sklep przedstawia ilustracja?

– Jakie produkty można kupić w tym sklepie?

– Jak w sklepie rozmieszczone są towary? Czy wszystkie są na półkach? Które produkty znajdują się w lodówkach. Dlaczego?

– Jak nazywa się sklep, w którym towaru nie podaje sprzedawca tylko klienci sami biorą produkty z półek?

– Co trzeba zrobić, kiedy mamy już w koszyku wszystkie potrzebne produkty? Gdzie musimy się udać?

 • Zabawa „Robię zakupy”

Do zabawy wykorzystać można zdjęcia produktów znajdujące się w gazetkach reklamowych. Należy je wyciąć i nakleić na sztywny papier (czynności te może wykonać uczeń). Następnie przy każdym produkcie trzeba wpisać ustaloną dla niego cenę (można nakleić etykiety do cen). Wykorzystując te pomoce oraz banknoty i monety imitujące polskie pieniądze, nauczyciel rozpoczyna zabawę w sklep, używając zwrotów grzecznościowych oraz prowadząc dialogi, które mogłyby odbyć się w prawdziwym sklepie.

Przy okazji zabawy uczeń ćwiczy umiejętności matematyczne w zakresie obliczeń pieniężnych poprzez:

– dodawanie cen poszczególnych towarów (np. nauczyciel „kupuje” mleko (2 zł), chleb (5 zł) – uczeń – „sprzedawca” oblicza, ile kupujący musi zapłacić

– szacowanie, co może kupić, żeby zmieścić się w posiadanej kwocie pieniędzy (np. uczeń przychodzi do sklepu z kwotą 20 zł i wybiera taką ilość produktów i w takiej cenie, żeby nie zabrakło mu pieniędzy)

– wyliczenia, ile reszty otrzyma lub ile powinien wydać będąc sprzedawcą.

Uwaga:

W zależności od tego, jak uczeń radzi sobie z obliczeniami, na kolejnych zajęciach można kontynuować temat zakupów poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych dostosowanych do możliwości i umiejętności ucznia.

Zakończenie zajęć:

 • O jakim miejscu rozmawialiśmy dzisiaj?
 • W jakim sklepie kupisz produkt, którego nazwa została zaszyfrowana w postaci kodu QR (zał. 4) – lalka, trampki, sok.

Pobierz załączniki

Autor: Joanna Polaszczyk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz