Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem 6-letnim z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 stycznia 2022 roku.

Temat: Rozwijam sprawność mojego ciała.

Cele terapeutyczne:

A. Ogólne:

 1. Rozwijanie ogólnej sprawności ciała, w tym motoryki dużej i małej.
 2. Wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 3. Usprawnianie pamięci i myślenia, w tym stymulowanie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia lewopółkulowe.

B. Operacyjne – dziecko:

 • odtwarza ruchem treść piosenki „Rymowana gimnastyka”, naśladuje czynności i ruchy;
 • uczestniczy w zabawie „Kolory” – chwyta i odrzuca piłkę, stosuje się do zasad zabawy;
 • odnajduje na ilustracji przedmioty wskazane przez nauczyciela (zabawa pt. „Znajdź” z zużyciem ilustracji pt. „Zima”);
 • bierze udział w zabawie „Zakupy” – zapamiętuje i odtwarza sekwencje obrazków;
 • naśladuje wybrane ruchy zwierząt;
 • układa podaną kompozycję zgodnie ze wzorem;
 • odnajduje i wskazuje wspólny symbol na kartach (gra „Double”);
 • wycina po śladzie poprawnie trzymając nożyczki.

Metody:

 • aktywizujące (zabawy ruchowe i przy muzyce, improwizacja ruchowa, wchodzenie w rolę)
 • oglądowe (obserwacja, pokaz ilustracji)
 • słowne (objaśnienie nauczyciela)

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

odtwarzacz CD, płyta z muzyką „Rymowana gimnastyka”, piłka, ilustracje do układania sekwencji w zabawie „Zakupy”, ilustracja pt. „Zima”, karty do losowania „Zwierzęta”, ilustracje do układania kompozycji, karty do gry „Double”, nożyczki, kartka ze wzorem do wycinania, gra planszowa, pionki, kostka do gry, piasek kinetyczny, foremki do piasku

Pobierz cały scenariusz

Autor: Magdalena Pasoń – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz