Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem klasy II – Niedługo ferie zimowe

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 grudnia 2021 roku.

Cele terapeutyczne

Ogólne:
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia
 • zachęcanie do pogłębiania wiedzy dotyczącej zainteresowań i pasji
Szczegółowe – dziecko:
 • odczytuje dane zawarte w tabeli
 • wykonuje działania i podaje ich rozwiązanie
 • odpowiada na pytania zawarte w zadaniu
 • dobiera odpowiednie liczby i działania („Wąż matematyczny”)
 • wskazuje działania poprawne i błędne
 • odnajduje na ilustracji podane przedmioty (zabawa z zużyciem ilustracji pt. „Znajdź”)

*aktywność opcjonalna

 • układa puzzle i opisuje co przedstawiają
 • czyta ze zrozumieniem tekst pt. „Ferie”
 • odpowiada na pytania związane z tekstem
 • czyta krótką notatkę związaną ze swoimi zainteresowaniami (Kosmos)
 • odpowiada na pytania dotyczące sytuacji przedstawionej na ilustracji (uczeń wskazuje co na ilustracji jest nierealne, dziwne, niemożliwe)

Metody:

 • aktywizujące, (plansze do zadań matematycznych, puzzle, ilustracje)
 • oglądowe (obserwacja / pokaz ilustracji)
 • słowne (rozmowa, praca z tekstem)

Formy pracy:    

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • plansze do zadań matematycznych – tabela, „Wąż matematyczny”, kartoniki z liczbami, kartoniki z działaniami, puzzle, tekst do czytania „Ferie” , tekst ciekawostki o kosmosie, ilustracja „Na strychu” do zabawy „Znajdź”, ilustracja do ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie (z książki A. Hopkins „Co jest nie tak” lub „Dlaczego to niemożliwe?”)
Pobierz cały scenariusz

Autor: Magdalena Pasoń – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz