Scenariusz zajęć z rewalidacji – usprawnianie motoryki małej i dużej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 maja 2019 roku.

Temat: Usprawnianie motoryki małej i dużej

Cele zajęć

Ogólne:
 • usprawnianie koordynacji ruchów,
 • usprawnianie funkcjonowania analizatora kinestetyczno–ruchowego,
 • ćwiczenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie płynności ruchów,
 • wzmocnienie układu mięśniowego.
Operacyjne – uczeń potrafi:
 • podać rozwiązanie zagadki,
 • starannie pokolorować, wyciąć i przykleić żabkę,
 • nadać imię żabce,
 • naśladować ruchy żaby,
 • zastosować chwyt pęsetowy,
 • rysować linie proste równoległe,
 • utrzymać równowagę idąc po wytyczonej trasie.

Metody pracy:

 • podająca: pogadanka wstępna,
 • ćwiczebna: rozwiązywanie zadań, ćwiczenia ruchowe,
 • problemowa: samodzielne wykonywanie zadań.

Forma pracy:

indywidualna.

Środki dydaktyczne:

wiersz pt. „Żabki” (w: „Księga zagadek”, opracowanie E. M. Skorek, „Impuls”, Kraków 2000); kartki papieru, stempel z żabką, kredki, nożyczki, klej, brystol, szarfy, płyta z muzyką relaksacyjną, miseczki, suchy groch, duża taca wypełniona kaszą manną, woreczek z grochem, łyżka, mała piłeczka, kreda.

Szczegółowy przebieg zajęć

I Zajęcia wstępne

1. Przywitanie z uczniem

2. Przedstawienie planu pracy na lekcji

II Zajęcia zasadnicze

1. Zagadka

Przebieg: Prowadząca mówi zagadkę o żabce, dziecko podaje rozwiązanie.

Skacze zielona panna

Wyskoczyła na brzeg

Siadła i kumka wesoło

kum, kum, rechu, rech.

2. Żabka

Przebieg: Dziecko otrzymuje kartkę, na której samodzielnie stempluje żabki. Następnie koloruje żabki, wycina je nożyczkami i przykleja na przygotowanym brystolu. Na koniec nadaje żabce imię i wpisuje je pod rysunkiem.

3. Zabawa ruchowa

Przebieg: Dziecko naśladuje poruszanie się żaby. Na podłodze prowadząca układa pięć szarf oznaczających kamienie, po których – na hasło „Żaba do stawu” – żabka skacze, docierając do stawu. Na hasło „ Żabka pływa w stawie” – dziecko naśladuje ruchy pływających żabek. Po kąpieli wyskakuje ze stawu, aby wygrzać się w słońcu. Dziecko odpoczywa słuchając muzyki relaksacyjnej.

4. Chwyt pęsetowy

Przebieg: Dziecko siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie miseczki. Jedna z nich, stojąca po lewej stronie dziecka, jest napełniona suchym grochem. Dziecko na polecenie prowadzącej zajęcia przekłada groch do pustej miseczki, od lewej strony do prawej. Dziecko ma za zadanie chwytać groch chwytem pęsetowym, używając kolejno wszystkich palców prawej dłoni.

5. Rysowanie linii

Przebieg: Dziecko wygładza dłonią kaszę mannę tak, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Palcem wskazującym prawej ręki rysuje po powierzchni linie proste równoległe (za każdym razem wygładzając powierzchnię).

6. Wędrówka po śladzie

Przebieg: Po wytyczonej kredą trasie w kształcie elipsy, dziecko idzie po śladzie powolnym krokiem. Najpierw trzymając w prawej ręce łyżkę z piłeczką, a potem trzymając woreczek na głowie.

III Zajęcia końcowe

1. Podsumowanie lekcji

2. Uporządkowanie miejsca pracy

3. Pożegnanie

 

Autor: Renata Banach – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz