Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 czerwca 2020 roku.

Temat: O emocjach słów klilka – co robić, gdy czuję złość?

Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera z wykorzystaniem interaktywnych kart pracy, I etap edukacyjny, 60 minut.

Cel zajęć ogólny:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania emocji jaką jest złość i radzenia sobie ze złością

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi rozpoznać swoje emocje
 • potrafi rozpoznawać emocje na podstawie obrazków
 • potrafi nazywać emocje na podstawie obrazków
 • potrafi określić, jaką emocję odczuwa w danej chwili
 • słucha bajki terapeutycznej
 • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące bajki
 • określa, czym jest dla niego złość
 • wymienia sposoby radzenia sobie ze złością – swoje i innych

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • pogadanka
 • ćwiczenia praktyczne
 • bajkoterapia

Środki dydaktyczne:

 • komputer lub tablet z dostępem do internetu
 • komunikator z funkcją wideorozmowy
 • interaktywne karty pracy

Przebieg zajęć

1. Określenie emocji

Uczeń zaznacza na interaktywnej karcie pracy kolor, który kojarzy mu się z emocją jaką obecnie czuje. Uczeń uzasadnia, dlaczego wybrał dany kolor.

2. Nazywanie emocji

Uczeń wypełnia interaktywną kartę pracy umieszczając podpisy pod buźkami pokazującymi emocje. Uczeń określa, którą emocję teraz odczuwa i dlaczego.

3. Wielka zielona złość

Nauczyciel czyta uczniowi bajkę dotyczącą złości, po wysłuchaniu bajki, uczeń odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące treści bajki, dostosowane do wieku i ucznia (np. O czym była bajka? Co pokazywał Tomkowi pudełkowy robot? Dlaczego Tomek złościł się na innych? Co Tomek mógł zrobić, kiedy czuł, że zaczyna się denerwować?).

4. Co to jest złość?

Uczeń wypełnia interaktywną kartę pracy.

W polu złość uczeń pisze swoją własną definicję złości i omawia ją z nauczycielem. Następnie uczeń wspólnie z nauczycielem zastanawia się, kiedy najczęściej odczuwa złość i dlaczego. Po czym nauczyciel omawia z uczniem sposoby radzenia sobie z tą emocją. Uczeń zastanawia się, co może zrobić, kiedy czuje się zezłoszczony i wypełnia pozostałe pola karty pracy – moje sposoby radzenia sobie ze złością oraz sposoby innych. Na koniec nauczyciel prosi, aby uczeń postarał się wykorzystać te sposoby, kiedy poczuje, że zaczyna się złościć.

Załączniki interaktywne:

Karta pracy nr 1: https://www.liveworksheets.com/zr767943uc

Karta pracy nr 2: https://www.liveworksheets.com/ge767974on

Bajka: https://bajkinatroskiblog.wordpress.com/2016/03/14/wielka-zielona-zlosc/

Karta pracy nr 3: https://www.liveworksheets.com/ln624925rm

Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych opracowała: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz