Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla 5-letniego dziecka z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 września 2019 roku.

Temat zajęć: Stymulowanie funkcji poznawczych – Ufoludki  

Prowadzący:

Data:

Formy pracy: praca indywidualna

Metody: rozmowa, metoda zadań stawianych dziecku, metoda praktycznego działania

Środki dydaktyczne: kartki z bloku technicznego A4, rakiety wycięte z bloku technicznego i postacie ufoludków, części układanki obrazkowej, pastele, klej, ruchome oczy, podkładka

Cele terapeutyczne:

  • stymulowanie funkcji poznawczych:

– rozpoznawanie i nazywanie kolorów

– porównywanie, segregowanie

  •  stymulowanie sprawności motorycznych i manualnych
  • wspomaganie zdolności i zainteresowań dziecka

Przebieg zajęć

I Przywitanie z uczniem. Zachęcenie do starannej pracy
II Układanie obrazka

1. Wyjęcie przez dziecko z pudełka części obrazka.

2. Ułożenie obrazka z kilku części na kartce a4.

3. Rozmowa na temat tego, co przedstawia obrazek.

  • Kto to?
  • Jakiego koloru są ufoludki?
  • Jak wyglądają?
  • Ile ich jest?
  • Czy są wesołe, czy smutne?

4. Samodzielne naklejenie obrazka na kartkę.

III Liczymy

1. Wyjęcie z koperty postaci ufoludków.

2. Ułożenie postaci obok siebie.

3. Kolorowanie postaci według instrukcji nauczyciela.

4. Układanie konkretnych ufoludków z uwagi na kolor do wyznaczonych rakiet.

5. Przeliczanie ile ufoludków jest w rakiecie niebieskiej, a ile w czerwonej, gdzie jest więcej, a gdzie mniej, wybranie odpowiednich kartoników z cyframi i ułożenie ich przy odpowiedniej rakiecie.

III Praca plastyczna

1. Rysowanie i kolorowanie pastelami swojego ufoludka.

2. Doklejenie brakujących oczu.

IV Zakończenie zajęć, ewaluacja

Nauczyciel chwali dziecko za wykonaną pracę. Dziecko wskazuje minkę uśmiechniętą (zajęcia podobały się) lub też smutną (zajęcia nie podobały się).

Autor: Katarzyna Bogusz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz