Świętujemy Dzień Babci i Dziadka – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2022 roku.

Temat: Rozwijam swoją koncentrację – świętujemy Dzień Babci i Dziadka.

Nauczyciel prowadzący:

Marta Pawlukiewicz

Data:

21.01.2022 r.

Czas realizacji:

1 godzina

Cele ogólne:

 • usprawnianie i wzmacnianie zaburzonych obszarów.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie koncentracji uwagi,
 • wzmacnianie motywacji do dalszej pracy,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny,
 • budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych z uczniem,
 • wygaszanie niepożądanych zachowań,
 • usprawnianie małej motoryki (elementy Integracji Sensorycznej),
 • usprawnianie umiejętności grafomotorycznych.

Metody i formy pracy:

 • oparta na praktycznym działaniu,
 • praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • mąka, sól, woda (masa plastyczna – solna),
 • duży arkusz papieru, klej, mazaki, nożyczki,
 • karty pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi – laurka dla Babci i Dziadka.

Przebieg zajęć:

I. Powitanie ucznia na zajęciach.

II. Krótka rozmowa na temat jego samopoczucia.

III. Określenie tematu i celu zajęć.

IV. Rozmowa na temat Święta Babci i Dziadka.

V. Zapisanie lub wycinanie cech i przyklejenie ich (załącznik 1 i 2) na dużym arkuszu papieru – forma plakatu:

 1. Daty obchodów Dnia Babci i Dziadka w Polsce. Zadaniem ucznia jest wskazanie daty obchodów Dnia Babci i Dziadka.
 2. Cechy charakteryzujące babcię i/lub dziadka. Zadaniem ucznia jest zastanowienie się nad pasującymi cechami charakterystycznymi do swoich dziadków oraz zapisanie i/lub wycięcie (załącznik 1 i 2) oraz wklejenie na plakat.
 3. Karty pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi – laurka dla Babci i/lub Dziadka. Zadaniem ucznia jest połączenie elementów składających się z kropek i przyklejenie ich na plakacie. Może również pokolorować laurkę.

VI. Zabawa słowna – uczeń ma za zadanie dokończenie zdania:

 • Moja babcia/dziadek jest…………………………………………………. .
 • Z moją babcią/dziadkiem lubię…………………………………………. .
 • Kocham moją babcię/mojego dziadka za………………………….. .

VII. Zrobienie z mąki, soli i wody masy solnej.

VIII. Wykonanie drobnego upominku dla Dziadków z przygotowanej masy plastycznej – solnej.

IX. Podsumowanie:

Która część zajęć Ci się najbardziej podobała?

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Marta Pawlukiewicz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz