Terapia koordynacji wzrokowo-ruchowej – konspekt zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 czerwca 2022 roku.

Temat zajęć: Terapia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Prowadzący:

Ewelina Stefaniak

Data:

20.05.2022 r.

Czas trwania:

60 min.

Klasa:

2

Cel główny:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie procesów uwagi i koncentracji

Cele szczegółowe – uczeń:

 • rozwija orientację przestrzenną
 • ćwiczy orientację wzrokowo-ruchową
 • kojarzy doznania ruchowe z obrazami graficznymi
 • ćwiczy logiczne myślenie
 • rozwija spostrzegawczość i pamięć

Metody:

 • pogadanka
 • pokazowa
 • praktyczne; ćwiczenia praktyczne
 • aktywizujące

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • laptop
 • tablica interaktywna
 • Internet
 • program multimedialny eduSensus „Dysleksja Pro”
 • karty pracy

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

 • Powitanie ucznia. Krótka rozmowa na temat samopoczucia ucznia.
 • Podanie tematu i celu zajęć.

II. Część główna:

 • „Znajdź 7 różnic”

Dziecko otrzymuje 2 obrazki podobne. Zadanie polega na odszukaniu i wskazaniu różnic między nimi. Różnice dziecko wskazuje poprzez kliknięcie myszką w odpowiednie punkty na obrazku po lewej stronie.

 • Dopasowywanie części obrazków do całości

Prowadzący wyświetla na tablicy interaktywnej obrazki zwierząt (np. psa, kota, krowy, konia, kozy, świni) oraz rysunki ich kończyn. Prosi dziecko, aby za pomocą myszki dopasowało kończyny do zwierzątka.

 • „Rysuj okiem” (eduSensus) 

Dziecko rysuje okiem rysunki wyświetlane na tablicy interaktywnej (auto, zamek, wieżę z klocków itp.)

 • „Połącz kropki” (eduSensus)

Dziecko łączy kropki z cyframi za pomocą długopisu na tablicy interaktywnej.

 • „Kolorowe domino”

Dziecko układa domino za pomocą palca na tablicy interaktywnej, łącząc ze sobą klocki odpowiednimi kolorami.

III. Część końcowa:

 • Ewaluacja zajęć. Dziecko mówi, które ćwiczenie podobało mu się najbardziej.
 • Podziękowanie uczniowi za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach oraz podsumowanie pracy ucznia.

Autor: Ewelina Stefaniak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz