Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 kwietnia 2016 roku.

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z funkcjonowaniem intelektualnym poniżej przeciętnej

Temat: Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy

Cele rewalidacyjne:

 • usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie : spostrzegania, syntezy  i analizy wzrokowej
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • ćwiczenie orientacji kierunkowej
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wdrażanie poprawnych form wypowiadania się
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • ćwiczenie techniki czytania
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

Cele operacyjne

 • potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem
 • doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć wzrokową
 • układa z wyrazu podstawowego jak najwięcej nowych wyrazów
 • dokonuje analizy literowej
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń, nadaje tytuł historyjce obrazkowej;
 • potrafi przeczytać podzielony wcześniej tekst

Metody: słowne, pokazu , elem. kinezjologii edukacyjnej, , praktycznego działania

Forma: indywidualna

Czas trwania: 60 min

Pomoce dydaktyczne: karta pracy, tablica, mazak, papier,  historyjka obrazkowa , tekst literacki „Wyprawa na grzyby”

L.P.Rodzaj ćwiczeniaPrzebiegPomoceUwagi
1Gimnastyka mózgu „Leniwe ósemki”- ćwiczenia rozmachowe mięśni rąkKreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na tablicy- mazakiem lub kredątablica, mazakWspomaganie aktywności organizmu. Aktywizacja prawej i lewej półkuli mózgowej. Usprawnienie uczenia się.
2Wyszukiwanie różnic między obrazkamiUczeń otrzymuje z pozoru dwa identyczne obrazki. Zadaniem jego jest odszukanie różnic między nimiobrazkiĆwiczenie usprawniające spostrzeganie
Wzrokowe na materiale konkretnym
3Uderz w stół gdy usłyszysz liczbę 37Nauczyciel odczytuje ciąg liczb jedna po drugiej .Zadaniem ucznia jest uderzenie w stół gdy usłyszy liczbę 37--------------Ćwiczenie usprawniające koncentrację uwagi i spostrzegania słuchowego
4Mix literowyZadaniem ucznia jest tak poprzestawiać podane litery, by powstała z nich nazwa zwierzęcia. Nazwy zapisuje obok rozsypanki na karcie pracykarta pracyĆwiczenia spostrzeganie wzrokowego oraz analizy i syntezy
5LOKOMOTYWAZ wyrazu podstawowego LOKOMOTYWA uczeń układa jak najwięcej nowych wyrazów.karta pracyDoskonalenie percepcji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie logicznego myślenia
6„Wyprawa
na grzyby”
Zadanie polega na przeczytaniu poniższego tekstu i prawidłowe podzielenie go pionową kreską na wyrazy.karta –ciąg wyrazówDoskonalenie analizy i spostrzegania wzrokowego wzbogacanie słownictwa
7Historyjka obrazkowaUkładanie historyjki obrazkowej z godnie z kolejnością wydarzeń. Nadawanie tytułu poszczególnym obrazkom.historyjka obrazkowaUsprawnianie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia orientacji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa

Autor: Katarzyna Muś

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz