Usprawnianie kompetencji społecznych – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 stycznia 2022 roku.

Temat lekcji: Usprawnienie kompetencji społecznych.


Cel główny:

 • poprawa poziomu kompetencji społecznych, radzenia sobie w życiu codziennym.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • rozwija umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego,
 • zna alternatywne sposoby odreagowania negatywnych emocji,
 • rozumie i postępuje według załączonej instrukcji,
 • potrafi wykonać proste prace manipulacyjne.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • działania praktycznego,
 • instruktaż słowny,
 • trening prawidłowych zachowań w sytuacji społecznej,
 • udzielanie wzmocnień i ich stopniowanie.

Formy pracy:

 • praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • zestaw ćwiczeń naprzemiennych,
 • teksty przedstawiające sytuacje dnia codziennego,
 • karta pracy,
 • instrukcja skręcania mebli.

Przebieg zajęć:

I Część wstępna (5 min.)

Przywitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery poprzez rozmowę z uczniem o aktualnych wydarzeniach i jego samopoczuciu. Zapoznanie z tematem lekcji oraz przedstawienie planu zajęć w postaci oddzielnych kartoników (załącznik nr 1).

II Część zasadnicza (35 min.)

1. “Rozwój społeczny”- karta pracy (załącznik nr 2).

Prezentacja różnych sytuacji z życia codziennego. Omawianie treści, analiza i wnioski.

2. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe:

 • dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego kolana,
 • dotykanie na zmianę prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego kolana,
 • dotykanie na zmianę lewą dłonią prawej pięty i prawą dłonią lewej pięty,
 • dotykanie na zmianę prawą ręką lewego pośladka i lewą ręką prawego pośladka.
 • wyciąganie na przemian na boki prawej ręki z lewą nogą i lewej ręki z prawą nogą.

3. Odreagowanie nieprzyjemnych sytuacji.

Uczeń zgniata papierowe kulki, które następnie depcze, skacze po nich tak, aby je spłaszczyć.

4. Skręcamy nowe meble – czytanie ze zrozumieniem i wykonywanie zadania zgodnie z instrukcją (załącznik nr 3).

Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji. Zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia
słuchowej wypowiedzi.

III Część podsumowująca (5 min.)

Podsumowanie zajęć. Ustalenie samopoczucia poprzez wskazanie kciukiem.


Załączniki:

 • Załącznik nr 1 Plan zajęć w dniu …
 1. Zapoznanie z tematem zajęć oraz przedstawienie planu zajęć.
 2. Karta pracy dotycząca sytuacji, które mogą zdarzyć się w życiu codziennym.
 3. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych.
 4. Odreagowujemy tak, by nikomu nie robić krzywdy.
 5. Ćwiczenia manualne, usprawniające.
 6. Podsumowanie zajęć.
 • Załącznik nr 2 Karta pracy – Rozwój społeczny
 1. Z kim się witam przez:

podanie ręki …………………………………………..

przytulanie ……………………………………………..

przybicie żółwika ……………………………………

pomachanie ręką …………………………………..

(sąsiadką, kolegą, babcią, tatą)

 1. W którym miejscu mogę lub powinienem:

ubrać się jak chcę …………………………………….

trzymać się blisko dorosłego …………………

biegać ……………………………………………………

mówić szeptem ……………………………………..

ubrać się elegancko ………………………………

(kino, park, sklep, zoo, szkoła, egzamin)

 • Załącznik nr 3 Instrukcja składania mebli

Do przygotowanych na desce śrób dopasuj nakrętki.

Do nakrętek dopasuj odpowiednie klucze.

Z użyciem kluczy dokręć nakrętki aż dotkną deskę.

Gotowe.

Autor: Przemysław Woźniak – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz