Usprawnianie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej – zajęcia rewalidacyjne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2019 roku.

Temat: Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej

 

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dziecka w wieku lat 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Czas trwania: 1 godzina (60 minut)

Cele ogólne:

 • stymulowanie funkcji poznawczych
 • utrwalenie znajomości schematu ciała i orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie możliwości motorycznych ucznia

Cele terapeutyczne:

 • rozwijanie myślenia oraz pamięci słuchowo–wzrokowo–ruchowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej
 • ćwiczenia spostrzegawczości
 • doskonalenie precyzji ruchów rąk (dłoni, palców)
 • wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu

Metody:

 • oglądowa
 • praktycznego działania
 • arteterapii

Forma:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • „wiaderko nastroju” i piłki emotikony
 • duży arkusz szarego papieru
 • kredki, pisaki, ołówek
 • nożyczki
 • klej
 • stare gazetki reklamowe lub gazety
 • dwie czerwone wstążeczki
 • kręgiel lub butelka wypełniona piaskiem
 • kilka kolorowych klocków

Przebieg zajęć

1. Powitanie ucznia. Uczeń spośród piłek z emocjami (smutek, złość, radość, zniechęcenie, zaskoczenie, strach) wybiera tą, która określa najlepiej jego samopoczucie i wrzuca ją do „wiaderka nastroju”. Następnie pytany jest o uzasadnienie swojego wyboru.

2. Wprowadzenie ucznia w tematykę zajęć – utrwalanie schematu ciała i kierunków przestrzennych. Ustalenie z uczniem, która ręka i strona ciała jest prawa, a która lewa. W sytuacji mylenia stron, zawiązanie bransoletki z czerwonej wstążki na nadgarstku ucznia i swoim (prawym).

3. Przypomnienie nazw części ciała. Prowadzący pokazuje na sobie a uczeń odpowiada, jak się nazywają.

4. Prosimy ucznia o położenie się na przygotowanym uprzednio szarym papierze, tak abyśmy mogli go całego odrysować. Odrysowujemy kontur dziecka, pamiętając aby dobrze odwzorować kończyny, głowę itd. Wspólnie z dzieckiem oglądamy kontur i ustalamy gdzie jest prawa strona, a gdzie lewa namalowanej postaci. Następnie wydajemy dziecku polecenia: dorysuj prawe oko, lewe ucho itp. kontrolujemy, czy dziecko dobrze wykonuje zadanie. W razie konieczności przypominamy o podpowiedzi odnośnie stron (czerwona bransoletka).

5. Prosimy dziecko, aby powycinało z gazetek reklamowych preferowane przez siebie produkty (zabawki, jedzenie itp.). Omawiamy z dzieckiem wybrane obrazki, pytamy dlaczego dokonało takiego wyboru.

6. Prosimy dziecko, aby przy pomocy kleju doczepiło obrazki do plakatu z postacią według naszych instrukcji np. czekoladę, którą lubisz, chłopiec trzyma w lewej dłoni. Kontrolujemy pracę dziecka, naprowadzamy w razie potrzeby. Po skończonej pracy wieszamy plakat widocznym miejscu w sali i chwalimy dziecko za jego wykonanie zgodnie z poleceniami.

7. Prosimy, aby dziecko zdjęło pomocniczą czerwoną bransoletkę. Układamy proste sekwencje z klocków i prosimy dziecko o opisanie co widzi – np. klocek żółty jest z lewej/prawej/nad/pod strony zielonego itd. Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wracamy do założenia „ podpowiadającej strony prawa/lewa bransoletki”.

8. Na podłodze stawiamy kręgiel (lub plastykową butelkę). Dziecko staje przed nim i kolejno dotyka go delikatnie czubkiem nosa, brodą, brzuchem, kolanem, dużym palcem (zależnie od możliwości dziecka). Kręgiel nie może się przewrócić.

9. Ewaluacja zajęć – dziecko zamalowuje na karcie pracy graficzną reprezentację swojego samopoczucia po zajęciach.

10. Dziecko siada na dywanie – ćwiczenie relaksacyjne „Odliczanie”. Dziecko leży na dywanie, na dany sygnał odlicza do 20, gdy skończy – podnosi rękę.

 

Autor: Anna Majkowska – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz