Utrwalanie pojęć przestrzennych – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2020 roku.

Temat: Utrwalanie pojęć przestrzennych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na autyzm, I etap edukacyjny, 60 minut.

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • usprawnianie orientacji przestrzennej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • tworzy wspólne pole uwagi
 • naśladuje gesty
 • rozróżnia strony: prawa, lewa
 • używa pojęć „blisko” – „daleko”
 • używa pojęć „na”, „pod”, „za”, „w”, „nad”
 • wypowiada się za pomocą prostych zdań
 • orientuje się w schemacie ciała

Forma pracy:

indywidualna

Metody i techniki:

 • praktycznego działania
 • podające
 • eksponujące

Środki dydaktyczne:

zdjęcia dzieci, zabawki do wyboru, ilustracja związana z zainteresowaniami dziecka, laptop, miś, piłki sensoryczne, karton, kredki świecowe

Przebieg:

1. Powitanie, określenie swojego nastroju (przy pomocy zdjęć dzieci, które przedstawiają różne emocje), podanie planu zajęć (może być w formie obrazkowej).

2. Zabawa „lustro”. Dziecko i nauczyciel siedzą na dywanie naprzeciwko siebie. Nauczyciel wykonuje miny, gesty. Zadaniem dziecka jest naśladowanie. Potem następuje zamiana ról – dziecko pokazuje, a nauczyciel naśladuje.

3. Zaśpiewanie piosenki utrwalającej różnicowanie stron: prawa, lewa.

Np: https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464

lub https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

4. Zabawa „blisko-daleko”. Dziecko wybiera jedną zabawkę. Nauczyciel zakrywa oczy dziecku i chowa w sali zabawkę. Uczeń musi ją odnaleźć. Terapeuta naprowadza dziecko słowami „blisko” lub „daleko”. Po odnalezieniu ukrytego przedmiotu, dochodzi do zamiany ról.

5. Nauczyciel prezentuje ilustrację związaną z zainteresowaniami dziecka. Na ilustracji powinno się znajdować kilka elementów.

Zadaniem dziecka jest opowiadanie, co widzi na ilustracji. Nauczyciel może zadawać pytania, aby pomóc dziecku. Ważne, aby zwrócić uwagę nie tylko na nazywanie poszczególnych elementów obrazka, ale też ich ułożenie względem siebie.

6. Rysowanie postaci pod dyktando.

7. Gdzie jest kot? Nauczyciel układa pluszowego kota w różnych konfiguracjach z pudełkiem: na, w, pod, za, nad. Za każdym razem pyta ucznia: Gdzie jest kot? Zadaniem dziecka jest odpowiadanie krótkim zdaniem np. „Kot jest w pudełku”. Następnie nauczyciel wydaje dziecku polecenia: „Połóż kota…” i podaje różne ułożenia pluszaka i pudełka. Zadaniem ucznia jest wykonanie polecenia zgodnie z instrukcją.

8. Masaż piłeczkami. Dziecko leży na brzuchu z zamkniętymi oczyma. Nauczyciel dotyka piłeczkami rąk, pleców, szyi. Dziecko nazywa część ciała, która jest masowana.

9. Podsumowanie zajęć, pożegnanie.

Utrwalanie pojęć przestrzennych – scenariusz zajęć rewalidacyjnych opracowała: Iwona Łuczak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz