Wiosna, wiosna dookoła – zabawy do wykorzystania w pracy rewalidacyjnej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 marca 2022 roku.

Wiosna należy do ulubionych, a z pewnością jednej z najbardziej wyczekiwanych pór roku. Inspiruje artystów, poetów, muzyków czy projektantów mody. Wiosenne inspiracje mogą również znaleźć miejsce w pracy pedagoga specjalnego – wprowadzenie zabaw i ćwiczeń o tematyce wiosennej do realizowanych zajęć pobudzi zmysły, poszerzy zakres wiedzy i zaktywizuje naszych podopiecznych.

Ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych:

 • Obserwacja – otoczenia za oknem, przyrody podczas spaceru, wyszukiwanie oznak wiosny.

 • Składanie rozciętych obrazków – ilustracji przedstawiających wiosenny krajobraz.

 • „Łąka w naszej sali” – wyszukiwanie rozłożonych na podłodze obrazków przedstawiających wiosenne kwiaty.

 • „Wiosenny tor przeszkód” – po obu stronach ławeczki/liny rozłożonej na podłodze/taśmy malarskiej przyklejonej do podłoża rozkładamy obrazki przedstawiające wiosenne kwiaty, ptaki lub oznaki wiosennej pogody. Zadaniem dziecka jest pozbieranie obrazków – po obrazki umieszczone po lewej stronie dziecko sięga prawą ręką, a po prawej stronie – lewą.

 • „Rozpoznaj po fragmencie” – rozpoznawanie wiosennych kwiatów lub innych oznak wiosny umieszczonych na ilustracji przesłoniętych kartką papieru – stopniowo odsłaniamy ilustrację do momentu, w którym uczeń rozpozna obrazek.

 • Dobieranie podpisów do obrazków przedstawiających wiosenne symbole.

 • Wykreślanka – uczeń skreśla co drugą literę, otrzymując hasła związane z wiosną.

Ćwiczenia funkcji słuchowo-językowych:

 • „Malujemy wiosnę” – uczestnicy zajęć wyrażają kolorem/rysunkiem swoje odczucia towarzyszące słuchaniu muzyki –  do malowania można użyć dłoni, gąbek, pęczków waty, pędzli, można malować na kartce papieru położonej na stole lub dużym arkuszu rozłożonym na podłodze (propozycja nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28).

 • „Słucham i reaguję” – uczestnicy biegają swobodnie po sali (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), w której rozłożone są obręcze typu hula hop. Prowadzący gra na dowolnym instrumencie, na przerwę w muzyce i hasło: „hula” uczniowie podskakują w miejscu, na hasło „hop” – wskakują do obręczy.

 • „Słucham i przeliczam” – prowadzący przy użyciu instrumentu wytwarza dowolną ilość dźwięków – zadaniem ucznia jest umieszczenie w obręczy tylu plastikowych żabek, ile dźwięków usłyszał.

 • „Słucham i powtarzam” – zadaniem ucznia jest powtarzanie sekwencji dźwięków, np.:

re re kum

kum kam kum

kim kum kim kum

kum kim kam kom

 • „Sekretne wiosenne wiadomości” – prowadzący prezentuje sekwencję haseł, uczeń zapisuje je wg ustalonego wcześniej kodu, np. re – kropka, kum – kreska.

Przykłady kodów:

Re re kum kum re re kum kum

Kum kum re kum kum re

Uwaga: prezentowane przez prowadzącego sekwencje zapisane są na kartkach przed rozpoczęciem ćwiczenia – uczeń porównuje zapisaną przez siebie sekwencję z tą umieszczoną wcześniej na kartce.

 • „Co tu nie pasuje” (1) – nauczyciel prezentuje sekwencję sylab, uczeń identyfikuje tę, która nie pasuje do pozostałych, np.:

kum kum kam kum

re re re fe

bach buch bach bach

ża ża ba ża

 • „Kto da więcej” – prowadzący podaje kategorię, uczniowie wymyślają jak najwięcej słów do niej pasujących, np.
  • ogród: krokus, żonkil, przebiśnieg, narcyz, tulipan,
  • łąka: trzmiel, motyl, biedronka, pszczoła, świerszcz,
  • ptaki: skowronek, jaskółka, bocian, skowronek, żuraw,
  • pogoda: chmura, tęcza, słońce, deszcze, wiatr.
 • „Co tu nie pasuje” (2) – prowadzący podaje ciąg słów, uczeń identyfikuje to słowo, które nie pasuje do pozostałych, np.:
  • żuraw, biedronka, motyl, skowronek,
  • żonkil, marchewka, przebiśnieg, sasanka,
  • zielony, pachnący, żółty, fioletowy,
  • słońce, tęcza, drzewo, chmura.

Literatura:

 • A. Franczyk, K. Krajewska, Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje o pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009
 • A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska, Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna, wyd. Harmonia, Gdańsk 2014

Pobierz załączniki – ilustracje kwiatów do wykorzystania

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalnyterapeuta pedagogiczny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz