Zabawy z pluszowym misiem – scenariusz zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 stycznia 2023 roku.

pluszowy miś

Prowadząca: Barbara Biały

Termin przeprowadzenia zajęć: 22 listopada (tuż przed Dniem Pluszowego Misia)

Uczestnik zajęć: dziecko 6-letnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Czas realizacji: 30 minut

Forma zajęć: zajęcia indywidualne

Temat zajęć: Zabawy z pluszowym misiem

Cele ogólne:

  • rozwijanie orientacji przestrzennej
  • rozpoznawanie i nazywanie kolorów
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała
  • rozwijanie percepcji wzrokowej

Cele operacyjne – dziecko:

  • prawidłowo stosuje pojęcia: na, pod, przed, za, obok, nad
  • wyszukuje wskazany kolor
  • prawidłowo nazywa kolory
  • wskazuje i prawidłowo nazywa części ciała
  • składa w całość obrazek pocięty na 6 części

Metody:

aktywizujące – samodzielnej działalności dziecka

czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, kierowania aktywnością dziecka

słowne – rozmowa, instruktaż

Środki dydaktyczne:

pluszowy miś, krzesełko, kolorowe kółka, kostka z kolorami, obrazek misia pocięty na 6 części, obrazek misia w całości, klej, kartka biała, pieczątki

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dziecka, wprowadzenie do tematu zajęć

Już niedługo jedna z zabawek będzie obchodzić swoje urodziny. Co to za zabawka? (nauczyciel pokazuje dziecku misia) Tak, to pluszowy miś. Za 3 dni będziemy obchodzić jego święto – Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji pobawimy się z nim  teraz.

2. Zabawa „Miś i krzesełko” (cel: rozwijanie orientacji przestrzennej)

Dziecko stoi przed krzesełkiem i kładzie misia według poleceń nauczyciela: pod krzesełkiem, za krzesełkiem, na krzesełku, przed krzesełkiem, nad krzesełkiem, obok krzesełka.

3. Zabawa „Miś i kolorowe kółeczka” (cel: rozpoznawanie i nazywanie kolorów)

Cz. 1: Nauczyciel rzuca kostką z kolorami, na dywanie leżą kolorowe koła. Dziecko sadza misia na kółku o takim samym kolorze, jak kolor wskazany przez kostkę. Podaje nazwę koloru (w razie trudności nauczyciel nazywa kolor).

Cz. 2: Teraz dziecko wyszukuje kolor kółka według poleceń nauczyciela (bez pomocy kostki), np. „posadź misia na żółtym kółku”. Jeśli dziecko nie potrafi odnaleźć wskazanego koloru, nauczyciel wizualizuje kolor mówiąc np. „żółty jak słoneczko”. Jeśli to nie pomaga dziecku, pokazuje szukany kolor na kostce, a dziecko odnajduje go wśród kółeczek.

4. Zabawa „Części ciała moje i misia” (cel: kształtowanie orientacji w schemacie ciała)

Nauczyciel proponuje dziecku, aby sprawdziło, czy miś ma takie same części ciała jak ono. Prosi, aby wskazywało i nazywało swoje części ciała i równocześnie sprawdzało, czy miś ma je też (w odpowiednim momencie nauczyciel podpowiada, że dziecko ma ręce i nogi, a miś ma łapki). Dziecko dotyka i nazywa części ciała swoje i misia.

5. „Portret misia” – składanie obrazka misia z pociętych części (cel: rozwijanie percepcji wzrokowej)

Nauczyciel mówi, że miś chciał podarować dziecku swój portret, ale nie umiał go złożyć z kawałków, prosi dziecko o pomoc w układaniu. Dziecko składa obrazek misia (pocięty na 6 części) i nakleja na kartkę. W razie trudności, nauczyciel pokazuje dziecku niepocięty obrazek jako wzór. Powstały portret misia dziecko zabiera ze sobą jako prezent od misia.

6. Zakończenie zajęć – pochwała za uważne uczestniczenie w zajęciach, nagrodzenie dziecka „pieczątką”

Autor: Barbara Biały – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz