Rewalidacja – zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 maja 2019 roku.

Czas trwania:

60 minut

Grupa:

uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz uczennica z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Korelacja z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

 • „przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • „poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie”                podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań                ukierunkowanych na ochronę środowiska”
Typ lekcji:

zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori

Cele ogólne:
 • rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • stymulowanie lewopółkulowe
 • poznawanie środowiska przyrodniczego
Cele szczegółowe – uczeń:
 • wie, że wiosną ptaki wracają z ciepłych krajów i budują gniazda
 • potrafi przyporządkować konkret do odpowiedniej cyfry i obrazka
 • potrafi ułożyć proste puzzle
 • potrafi ułożyć proste sekwencje
 • różnicuje na konkretach pojęcia „większe”, „mniejsze”
 • próbuje rozróżnić za pomocą konkretów liczby parzyste i nieparzyste
Metody i techniki:

metoda Marii Montessori

Środki dydaktyczne:

karty DIY, pióra, jaja, gniazda, ptak, puzzle

Formy pracy:

indywidualna

Przebieg

Przywitanie.

Odsłuchanie śpiewu ptaków.

Lekcja trójstopniowa:
I stopień – prezentacja konkretów: ptak, gniazdo, jajko, pióro; percepcja wzrokowo – słuchowa;
II stopień – identyfikacja polegająca na poleceniach typu „połóż ptaka obok gniazda”, połóż jajko za gniazdem” itp.
III stopień – przywołania z pamięci – pokazuję karty DIY i konkrety i pytam co to jest?

Prezentacja ponumerowanych gniazd cyframi od 1 do 5. Zadaniem jest przyporządkowanie odpowiedniej ilości jaj do odpowiedniego gniazda.

Uczeń otrzymuje jajka różnej wielkości i określa, które jest większe, a które mniejsze.

Dwa jajka: większe i mniejsze.

Uczennica układa ponumerowane gniazda od najmniejszej liczby do największej.

Układam cyfry od 1 – 5. Wspólnie przyporządkujemy ziarna do każdej cyfry w ten sposób, by dzieci określiły jej parzystość lub nieparzystość.

Cyfry od 1 do 5 oraz ziarna

Uczeń układa puzzle magnetyczne.

puzzle magnetyczne z wizerunkiem ptaków

Uczennica ma obrazki z cyframi i ptakami. Jej zadaniem jest przyporządkowanie odpowiedniej liczby ptaków przedstawionych na obrazku do cyfry.

Pokazuję wzór sekwencji. Zadanie dla ucznia.

sekwencja z czarnych i białych piór

Zadanie dla uczennicy.

sekwencja z białych i czarnych piór oraz małych jajeczek

Gra stolikowa. Wygrywa gracz, który uzbiera największą liczbę jaj. Uczniowie otrzymują nagrodę: złote, czekoladowe jajo.

Dziękuję za zajęcia.

 

Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori opracowała: Aneta Armata

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz