Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 listopada 2014 roku.

Temat: Kształtowanie zdolności dostrzegania regularności rytmicznych – zabawy z rytmem.

Cele:
 • dostrzeganie i układanie rytmów
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • rozwijanie koncentracji uwagi


Pomoce:  kolorowe figury geometryczne z papieru, patyczki lub zapałki, sznurówka, plastikowe lub drewniane koraliki.
Przebieg

 1. Powitanie.

Zabawa w echo. Nauczyciel wypowiada proste słowa z odpowiednią intonacją, dziecko jest echem i powtarza.

 1. Układanie rytmów.

Nauczyciel układa prosty rytm, zadaniem dziecka jest jego kontynuacja:
a) kółko, patyczek, kółko, patyczek …

Zajęcia rewalidacyjne - rys.1

b) kółko, dwa patyczki, kółko, dwa patyczki …

Zajęcia rewalidacyjne - rys.2

c) kółko, trójkąt, patyczek, kółko, trójkąt, patyczek …

Zajęcia rewalidacyjne - rys.3

Następnie może nastąpić zamiana: uczeń układa rytm, nauczyciel kontynuuje.

 1. Ćwiczenia słuchowe.

Nauczyciel demonstruje proste rytmy, uczeń próbuje zapamiętać i powtórzyć:

 • klaśnięcie w ręce, tupnięcie nogą…
 • dwa razy klaśnięcie w ręce, uderzenie ręką w stół …
 • klaśnięcie, uderzenie w stół, uderzenie w kolano …
 1. Ćwiczenia ruchowe.

Dorosły pokazuje ćwiczenie, dziecko kontynuuje:

 • podskok, dwa przysiady …
 • dwa pajacyki, przysiad …
 • skłon w przód, wyprost, skłon w lewo, wyprost, skłon w prawo wyprost …
 1. Nawlekanie korali.

Uczeń dostaje sznurówkę z zaczętym wzorem oraz zestaw kolorowych koralików. Dziecko kontynuuje wzór nawlekając odpowiednie koraliki.

 

Opracowanie: mgr Dagmara Cisoń

Ściągnij

W scenariuszu wykorzystano ćwiczenia proponowane przez Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i Ewę Zielińską w pozycji „Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole”.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz