Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 maja 2015 roku.

SCENARIUSZ ZAJĘC REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH  GRUPOWYCH PRZEPROWADZONYCH W DNIU 15.01.2013R.

Temat zajęć: Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne.

Nauczyciel prowadzący: Marta Dadia

Liczba wychowanków:4

Czas trwania: 45 min.

Miejsce: sala terapeutyczna

Metody: elementy metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, pokaz, praktycznego działania, terapia zabawą

Forma pracy: zbiorowa, zindywidualizowana w ramach grupy

Środki dydaktyczne: materace, magnetofon, płyta CD, chusta animacyjna.

Cele zajęć:

 1. Budzenie pozytywnych emocji, budowanie komunikacji z uczniem poprzez odczytywanie sygnałów ucznia, rozwijanie rozumienia prostych komunikatów.
 2. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 3. Kształtowanie umiejętności współdziałania podczas zajęć
 4. Rozwijanie świadomości przestrzeni.

Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne:

 1. Powitanie wszystkich wychowanków.
 2. Wychowankowie dowolnie chodzą i biegają po sali przy muzyce: A.B.- wymaga całkowitej pomocy fizycznej, J.W., D.B. – naśladują nauczyciela, A.M. – z podpowiedzią fizyczną.
 3. Zdjęcie butów przez wychowanków: J.W., D.B. A.M. – zdejmują samodzielnie, A.B. – wymaga całkowitej pomocy fizycznej, nie współpracuje.
 4. Rozłożenie materacy, utworzenie kręgu na podłodze, przyjęcie przez wychowanków pozycji siedzącej. A.M., A.B. – same nie potrafią rozłożyć materaca, nauczyciel rozłożył, D.B, J.W.- samodzielnie wykonują tę czynność.

Zajęcia właściwe:

 1. Klaskanie i pocieranie dłońmi. Ćwiczenia wykonywane są w siadzie krzyżowym, wszyscy wychowankowie naśladują nauczyciela. Nauczyciel demonstruje ćwiczenie poprzez pokaz oraz słownie instruuje.
 2. uderzanie dłońmi, stopami o podłogę, pocieranie stopą o stopę. Tylko A.B.- wymaga całkowitej pomocy, pozostali samodzielnie.
 3. Uderzanie dłońmi o kolana, uda, stopy. D.B., J.W. – samodzielnie, A.M. – z pomocą manualną , A.B. – wymaga całkowitej pomocy, sama jest całkowicie bierna.
 4. Wskazywanie głowy, brzucha- A.B. – z pomocą, pozostali samodzielnie.
 5. Unoszenie rąk, nóg do góry ze swobodnym opuszczaniem na podłoże. Unoszenie rąk ćwiczenie wykonywane w siadzie krzyżowym, następnie wychowankowie przechodzą do leżenia na plecach gdzie unoszą nogi do góry. D. B., J.W. – naśladują nauczyciela i samodzielnie wykonują ćwiczenie, A.M.- z częściową pomocą, A.B. – z całkowitą pomocą jest bierna.
 6. Przetaczanie na boki- wszyscy wymagają pomocy.
 7. Przetaczanie z pleców na brzuch i odwrotnie. D.B. – wykonuje ćwiczenie, pozostali z całkowitą pomocą.
 8. Ćwiczenia w parach : „cięcie drzewa”, wychowankowie trzymają się za ręce „tnąc drzewo” z asystą nauczyciela.

Zajęcia końcowe:

 1. Podziękowanie za udział w zajęciach poprzez podanie ręki.
 2. Relaks przy muzyce z użyciem chusty. Wychowankowie leżą na materacach pod wachlującą chustą.
 3. Założenie butów. D.B., J.W., A.M.- samodzielnie, A.B. – z całkowitą pomocą.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz