Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Prawo i oświata

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 listopada 2017 roku.

Prezentujemy Państwu poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Prawo i oświata” nadesłany przez naszego Czytelnika pana Andrzeja Maślanego – pedagoga specjalnego. Publikacja zawiera porady i wskazówki dotyczące prawnych aspektów edukacji dzieci i i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Niniejszy poradnik został napisany z myślą o rodzicach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, objętych obowiązkiem edukacyjnym.

W związku ze zmianami w ustawodawstwie autor poradnika pragnie odpowiedzieć na kluczowe pytania o stan prawny obowiązujący od dnia 1 września 2017 roku. Na powstanie poradnika wpływ miała również obowiązująca współcześnie tendencja do inkluzji, to znaczy integrowania w pełniejszym zakresie uczniów z niepełnosprawnością z pełnosprawnymi rówieśnikami. Warto zatem znać regulacje prawne, które mają realny wpływ na powyższy proces.

W tak przygotowanym tekście znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. orzecznictwa w Polsce, zmian w budowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych, reguł finansowania dowozu i opieki uczniów do placówek edukacyjnych, regulacji prawnych obowiązujących przy odraczaniu obowiązku szkolnego.

Biorąc pod uwagę budowę aktu prawnego, który charakteryzuje sposób funkcjonowania polskiej szkoły, zawiłość języka prawniczego, autor niniejszej publikacji, przy każdym pytaniu odnotowuje dokładnie z jakiego artykułu, ustępu i punktu pochodzi dana forma prawna. Celem takiego zabiegu jest ochrona rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością przed swobodną interpretacją pracowników różnego szczebla.

Zwrócić należy uwagę, że tylko kontakt z odpowiednimi organami (np. kuratorium oświaty) zapewni bezbłędną interpretację przepisów prawa. Dzieje się tak dlatego, że autor jako pedagog specjalny, nie zaś prawnik, w niektórych przypadkach dokonywał własnej interpretacji obowiązującego przepisu.

Osoby pragnące spojrzeć na temat z innej perspektywy zapraszam do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (,,Co rodzić powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/ 2018”). Nie znajdą tam jednak Państwo bezpośredniego odniesienia do artykułów ustawy.

 

Autor: mgr Andrzej G. Maślany – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog

Materiał nadesłany przez Czytelnika portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz