Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niedosłuchem – zabawy słuchowe

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 lutego 2020 roku.

Temat: Świat pełen dźwięków – zabawy słuchowe.

Rodzaj zajęć:

rewalidacja ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na niedosłuch.

Klasa 2

Cel ogólny zajęć:

 • usprawnianie percepcji słuchowej.

Cele szczegółowe zajęć:

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 • doskonalenie koncentracji słuchowej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Metody pracy:

oparte na słowie, wzrokowe

Formy pracy:

indywidualna

Zastosowane środki dydaktyczne:

instrumenty muzyczne: tamburyno, janczary na rączkę, kastaniety, pudełko akustyczne, dzwoneczki, trójkąt, marakasy, Gra edukacyjna „Pamięć dźwiękowa” wydawnictwa Alexander, „Moje pierwsze 5 sekund”, minutnik do jajek

Przebieg zajęć:

 1. Przypomnienie oraz utrwalenie umiejętności i wiadomości realizowanych podczas ostatnich zajęć rewalidacyjnych. Przedstawienie dzisiejszego planu zajęć.
 2. Z której strony dochodzi dźwięk? – zabawa z instrumentami. Prowadząca zapoznaje ucznia z nazwami instrumentów i ich dźwiękami. Następnie nauczyciel staje za uczniem i gra na wybranym instrumencie – zadaniem ucznia jest odgadnięcie na jakim instrumencie gra nauczyciel. Dla utrudnienia nauczyciel może stanąć z prawej bądź z lewej strony ucznia i uczeń dodatkowo wskazuje z której strony dochodzi dźwięk. Następuje zamiana ról i zadaniem nauczyciela będzie odgadnąć z której strony dochodzi dźwięk instrumentu granego przez ucznia.
 3. Kolejnym zadaniem ucznia jest odtwarzanie rytmu granego na instrumentach przez nauczyciela.
 4. Ćwiczenia w doskonaleniu techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem – zmodyfikowana gra „Moje pierwsze 5 sekund”. Głośne naprzemienne z prowadzącą czytanie pytań, ustawianie czasomierza odmierzającego 5 sekund i udzielanie w tym czasie odpowiedzi – zdobywanie punktów. Ustalenie na początku gry ilości rund.
 5. Gra edukacyjna „Pamięć dźwiękowa”. Zadaniem ucznia jest zapamiętanie dźwięków i zdobycie jak największej ilości par klocków, które wydają taki sam dźwięk.
 6. Zakończenie zajęć – Szukanie tykającego jajka – uczeń ma za zadanie znaleźć nastawiony tykający minutnik do jajek – czas mija w momencie kiedy minutnik zaczyna dzwonić. Relaksacja – wsłuchiwanie się w ciszę. Uczeń przyjmuje wygodną dla siebie pozycję, zamyka oczy i wsłuchuje się w otaczające go dźwięki.

Autor: Dagmara Słowik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz