Depresja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania, objawy, działania profilaktyczne i terapeutyczne

Depresja to stan patologicznego zaburzenia nastroju, trwający dłuższy czas, któremu najczęściej towarzyszy dezorganizacja aktywności człowieka, przeżywanie własnej niewydolności życiowej oraz często poczucie choroby. Depresja rozumiana jako choroba należy do grupy… Zobacz więcej