Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – program

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019 Opracowanie tematyki realizowanej w ramach lekcji przedmiotowych: nauczyciele – realizatorzy poszczególnych zajęć/nauczyciele oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej STRUKTURA… Zobacz więcej