Rozwijanie inteligencji wielorakich wg H. Gardnera – konspekt zajęć „Na łące”

Temat: ”Na łące”- rozwijanie inteligencji wielorakich wg H. Gardnera. Cel główny: Rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej Rozwijanie inteligencji werbalnej Rozwijanie inteligencji przyrodniczej Rozwijanie inteligencji ruchowej Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej Rozwijanie inteligencji interpersonalnej Cele… Zobacz więcej