Scenariusz lekcji historii w III klasie gimnazjum – Rewolucja przemysłowa

Scenariusz lekcji historii  w klasie III  gimnazjum do podręcznika „Śladami przeszłości”  Temat: Rewolucja przemysłowa. Podstawa programowa, uczeń: wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej (31.1) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia,… Zobacz więcej

Wzory i jednostki – sprawdzian z fizyki dla III klasy gimnazjum

  Imię i nazwisko……………………………………………Klasa………………Data…………… Czytaj uważnie polecenia. Zadania zawierają jedną poprawną odpowiedź. Każdą poprawną odpowiedz może uczeń otrzymać 1 punkt. Powodzenia. 1. Jednostką prędkości jest: a) 1 m/s b) 1… Zobacz więcej