Gospodarka żetonowa – skuteczny sposób w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Jedną z najskuteczniejszych metod w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu jest terapia behawioralna, która bazuje głownie na pozytywnym wzmacnianiu dziecka, czyli nagradzaniu zachowań prawidłowych (np. zachowań samoobsługowych) oraz redukowaniu… Zobacz więcej