Święto dyni – scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czas zajęć: 60 minut Rodzaj zajęć: integracyjne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Cele ogólne: stymulacja polisensoryczna, zapoznanie dzieci z tradycją Halloween, dostarczanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa podczas zajęć, wyzwalanie aktywności własnej i odkrywanie nowych,… Zobacz więcej