Rozwijanie inteligencji wielorakich w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej – umiejętności interpersonalne

Temat: Przykładowe zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności interpersonalne Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój u uczniów inteligencji interpersonalnej Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów Rozwijanie… Zobacz więcej